Groen licht voor Europese openbare aanklager

Het Europees parlement heeft het licht op groen gezet voor
de oprichting van een Europees openbaar ministerie. Dat moet de strijd opvoeren tegen grensoverschrijdende fraude met en het misbruik van Europees geld. Voorlopig doen 20 landen mee, ook België.

Met een grote meerderheid stemde het Europees parlement vanmiddag
in met de oprichting van het Europese Openbare ministerie. Dat zal niet alleen bevoegd zijn voor misdrijven tegen de financiële belangen van de EU maar op termijn ook een rol spelen in de strijd tegen terrorisme. Er komt een centraal kantoor in Luxemburg.

Het bestaande Europese bureau voor fraudebestrijding OLAF
moet zijn dossiers nu overdragen aan de nationale instanties omdat ze niet kan vervolgen in de lidstaten. Daardoor is het moeilijker om grens-overschrijdende zaken te vervolgen en zaken tijdig af te ronden. De nieuwe openbare aanklager moet criminelen sneller voor de rechter brengen en verkeerd besteed geld sneller terugbetaald zien. De EU loopt naar schatting 50 miljard euro per jaar mis.

Het zal nog minstens drie jaar duren voor het openbaar ministerie met zijn werk kan beginnen. De betrokken lidstaten moeten de verordening nog formeel goedkeuren. Voorlopig doen 20 lidstaten mee: België, Oostenrijk,
Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland,
Griekenland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Portugal, Roemenië,
Slowakije, Spanje en Slovenië. Wie wil kan later nog aansluiten. Het gaat om
een vorm van ‘versterkte samenwerking’ die landen kunnen aangaan als ze met minimaal negen zijn en er geen unanimiteit is in de hele Europese Unie.

 

Meest gelezen