Kamer stelt kraken strafbaar

De Kamer heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat kraken strafbaar maakt.  Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen het kraken van bewoonde en niet-bewoonde panden.

Het voorstel kwam in een stroomversnelling na enkele opvallende kraakgevallen in Gent. Onder meer een koppel dat een tijdje in het buitenland verbleef, moest lijdzaam toezien hoe hun woonst was ingenomen. De politie kon niet optreden, volgens de Gentse burgemeester Daniël Termont, omdat het wettelijk kader daarvoor ontbrak. De wettekst maakt een onderscheid tussen het kraken van bewoonde en niet-bewoonde panden.

Het bezetten van een woning die zichtbaar bewoond is, wordt strafbaar en de politie zal onmiddellijk kunnen optreden. Daarnaast zal voor onbewoonde panden kraken een klachtmisdrijf worden, dat strafrechtelijk beteugeld kan worden als de rechtmatige eigenaar een klacht indient. Bij een klacht door een benadeelde zal de procureur een procedure kunnen starten om de krakers uit het pand te laten verwijderen. Voordien kon de eigenaar enkel via een procedure voor de vrederechter de uitzetting van de krakers bekomen, maar dat kon zeer lang aanslepen.

De meerderheidspartijen en Vlaams Belang stemden voor, SP.A en Ecolo-Groen onthielden zich, terwijl PS, CDH, DFI en PVDA op de rode knop duwden. Het debat spitste zich opvallend veel toe op het beleid in Gent en op burgemeester Daniel Termont (SP.A). Die had zich kritisch uitgelaten over de nieuwe wet, wat hem niet in dank werd afgenomen op de meerderheidsbanken.  

Egbert Lachaert (Open VLD) viel in de loop van de dag fors uit naar de burgemeester.  Veli Yüksel (CD&V) daagde Annick Lambrecht (SP.A) uit amendementen in te dienen in lijn met de kritiek van Termont, maar dat gebeurde niet. De discussie ontlokte bij PS'er Eric Thibaut de opmerking dat de Gentse gemeenteraad zich niet in de Kamer moet afspelen.

Meest gelezen