Termont: "Lachaert zou zich beter bezighouden met zijn werk in de Kamer in plaats van met het schepencollege van Gent"

De Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) is niet te spreken over de uitspraken van Open VLD-Kamerlid Egbert Lachaert vanmorgen in "De ochtend". Lachaert verweet Termont, die zijn wetsvoorstel over kraken bekritiseerd had, onder meer dat hij een standpunt inneemt dat nog verder gaat dan het Vlaams Belang.

"Wat hij voorstelt, is het Vlaams Belang voorbij", zo stelde Lachaert fors.  "Ik laat die uitspraak voor wat ze waard is", reageert Termont. "Ik stel vast dat ik voor de N-VA niet streng genoeg ben en voor meneer Lachaert veel te streng.  Maar voor sommige van zijn partijgenoten ben ik dan ook weer te soft. Ik laat dat voor wat het is."

De discussie gaat over het nieuwe wetsvoorstel om kraken strafbaar te maken. Dat voorstel, een initiatief van Lachaert, wordt vandaag goedgekeurd in de Kamer. Maar Termont heeft grote bezwaren. Hij vindt dat het op een aantal vlakken niet ver genoeg gaat. Zo is er voor onbewoonde panden een wachttermijn van 8 dagen voor er kan overgegaan worden tot een uithuiszetting van de krakers.

"Wanneer die mensen al in het huis zitten en de vrederechter of de procureur 8 dagen de tijd heeft om een uitspraak te doen, is die periode te lang", zegt Termont. "Stel nu dat een leegstaand huis te huur staat en er wordt gekraakt, dan is dat een te lange periode voor wie dat huis wil verhuren of verkopen."

"Geef de burgemeester meer verantwoordelijkheden"

Lachaert zegt ook dat Termont niet de steun heeft van zijn partij en kartelpartner Groen, maar de burgemeester spreekt dat tegen. Hij erkent wel dat coalitiepartner Open VLD een ander standpunt inneemt. "De mening zijn verdeeld tussen enerzijds SP.A en Groen en anderzijds Open VLD. Dat is zo. Maar we praten daar in alle openheid en collegialiteit over. Meneer Lachaert zou zich beter bezighouden met zijn activiteiten in de Kamer dan zich te moeien met het schepencollege van Gent."

Wat wil Termont dan wel in de wet? "Waarom legt men het dossier niet onmiddellijk voor aan de procureur?", antwoordt hij. Volgens de Gentse burgemeester kan er dan veel sneller opgetreden worden. Lachaert zei daar vanochtend over dat zoiets niet kan omdat het Grondwettelijk Hof de wet zou vernietigen.

Termont wil ook dat de burgemeester meer mogelijkheden krijgt om in te grijpen. "Men verwijt mij dat ik niet optreed als burgemeester. Als men wil dat ik optreed, zet dan de burgemeester in de wet en geef hem verantwoordelijkheden. Ik wil die gerust opnemen."

Meest gelezen