© lev dolgachov - creative.belgaimage.be

Vaders moeten vader kunnen zijn

Sommige mannen krijgen problemen op het werk wanneer ze vaderschapsverlof willen opnemen. CD&V wil die discriminatie aanpakken. Dat schrijft De Standaard.

Vrouwen die op het werk nadeel ondervinden wanneer ze ouderschapsverlof opnemen, kunnen dat wettelijk aanklagen. Mannen kunnen dat niet. Vaders hebben nochtans ook recht op ouderschapsverlof. En bij de geboorte mogen ze 10 dagen thuisblijven.

Maar in de praktijk blijkt het niet altijd even makkelijk voor vaders om verlof op te nemen. Ze voelen druk van de werkgever om toch maar niet te lang weg te blijven van het werk. Sommige mannen laten daarom hun vaderschapsverlof vallen of nemen het maar gedeeltelijk op. Wie er toch op staat om thuis te blijven, riskeert daar nadeel van te ondervinden op het werk. Dat is discriminatie.

CD&V wil mannen beschermen tegen die discriminatie, net zoals dat nu al bij vrouwen het geval is. Kamerlid Els Van Hoof (CD&V) wil discriminatie op grond van vaderschap strafbaar maken. "Op dit moment neemt 1 op de 7 vaders zijn ouderschapsverlof niet op," zegt ze. "De helft van de vaders neemt maar de helft op omdat ze negatieve reacties op het werk verwachten."

Mannen krijgen volgens Van Hoof impliciet de boodschap dat ze promotiekansen gaan missen als ze vaderschapsverlof nemen. "Soms wordt er zelfs gedreigd met ontslag."

Mannen nog altijd meer kostwinner dan vader?

"We vinden dat seksisme en genderstereotypering," zegt Els Van Hoof. "De vader wordt geduwd in de rol van kostwinner en de moeder wordt dan geacht om de zorgtaken op zich te nemen. We willen de vaders het recht geven om hun vaderschapsverlof op te nemen, maar ook om eventuele discriminatie aan te vechten op grond van hun vaderschap."

MAY / BSIP

Mannen kunnen dat probleem toch zelf ook aankaarten? "Ja, maar ze hebben geen rechtsgrond," verduidelijkt Van Hoof. "De genderdiscriminatiewet beschermt de moeders, maar niet de vaders. Mannen kunnen dus niet naar de rechtbank trekken om een klacht in te dienen. Met ons wetsvoorstel willen we hen middelen geven om te reageren tegen discriminatie."

Els Van Hoof wil met haar wetsvoorstel ook een signaal geven aan de maatschappij om de rol als vader te erkennen en om mannen alle middelen te geven om die rol op te nemen.

Meest gelezen