"Doorverkopen patiënten­gegevens? Zullen we niet toelaten voor commerciële doelstellingen"

Het doorverkopen van patiëntengegevens voor commerciële doelstellingen zullen we nooit toelaten. Dat zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) in "De ochtend" op Radio 1. Ze reageert daarmee op het nieuws dat een multinational de data van Belgische ziekenhuispatiënten wil doorverkopen aan derde partijen. "De gegevens moeten zo streng mogelijk worden beschermd."

Vanochtend maakte de CM bekend dat het commerciële bedrijf QuintilesIMS patiëntengegevens wil verkrijgen van Belgische ziekenhuizen. Het ziekenfonds vreest dat het bedrijf de gegevens zal verkopen aan de grote farmaceutische bedrijven.

Maar het doorverkopen van patiëntengegevens voor commerciële doelstellingen zal nooit gebeuren, zo benadrukt minister van Volksgezondheid De Block.  "Patiëntengegevens beschouwen wij als gevoelige gegevens", zo zegt ze, samen met staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open VLD). "Dat zijn gegevens die zo streng mogelijk beschermd moeten worden. De privacy van patiënten moet op elk moment gegarandeerd zijn."

Geanonimiseerd

Hoe dan ook moeten de gegevens altijd geanonimiseerd en gecodeerd worden. "Je kan de gegevens dus nooit linken aan een bepaalde patiënt. Tegelijkertijd moet de patiënt altijd geïnformeerd worden en toestemming geven over gegevens die verzameld worden en hoe deze kunnen worden gebruikt."

Het moet ook altijd duidelijk zijn waarvoor gegevens gebruikt worden, zeggen ze. "De finaliteit moet duidelijk omschreven worden, zoals wetenschappelijk onderzoek of het verbeteren van de kwaliteit van het ziekenhuis of instelling."

Strikte vragen

In juli stelde De Backer al aan de Privacycommissie een vraag over de manier waarop ziekenfondsen omgaan met het ter beschikking stellen van gebundelde of anonieme gegevens aan derde partijen zoals universiteiten, kenniscentra of private spelers. Ziekenfondsen doen dit onder strikte voorwaarden. Deze voorwaarden gelden dus ook voor andere organisaties, luidt het.

"Het is duidelijk dat ziekenhuizen te allen tijde - net zoals de mutualiteiten - de verantwoordelijkheid houden over het beheer en delen van hun gegevens. De Privacycommissie houdt hierop toezicht en controle. Daarom ook werd de Privacycommissie hervormd en versterkt."

Meest gelezen