HR Rail: "Veroordeelde Syriëstrijder is ontslagen zodra parket ons verwittigde"

Zakaria H., een veroordeelde Syriëstrijder, heeft negen maanden lang een betaalde opleiding gevolgd bij HR Rail om bestuurder te worden van technische treinen. Volgens HR Rail én de Federale Overheidsdienst Justitie is in deze zaak de normale procedure gevolgd.

Het is op 15 december 2016 dat Zakaria H. veroordeeld wordt tot een celstraf van 3 jaar met uitstel omdat hij een tijd in Syrië verbleef. Op dat moment is hij al een sollicitatieprocedure aan het volgen om bij HR Rail bestuurder van technische treinen te worden. De man wordt uiteindelijk aangenomen op 1 februari 2017. Zijn strafblad is op dat moment nog blanco.

Blanco strafblad

Hoe kan het dat Zakaria H. nog een blanco strafblad had toen hij werd aangenomen? Na de veroordeling in december 2016 is het wachten tot de beroepstermijn verstreken is. Pas dan is de veroordeling definitief en kan de griffier een zogenaamd veroordelingsbulletin opstellen. Dat gebeurde in deze zaak uiteindelijk op 27 januari 2017. Het veroordelingsbulletin werd daarna per post overgemaakt aan de dienst Centraal Strafregister. Dat heeft het strafblad van de veroordeelde aangepast op 15 februari 2017.  Op diezelfde dag werd de veroordeling zichtbaar op alle uittreksels van het strafregister. Maar Zakaria H. is dan dus al 2 weken begonnen aan de opleiding tot treinbegeleider. “In deze zaak is de normale procedure gevolgd met respect van de beroepstermijn”, zegt de Federale Overheidsdienst Justitie. 

Voorwaarde: werk zoeken

HR rail wist dus niet dat Zakaria H. veroordeeld was in een terreurzaak, toen de man daar een opleiding als technisch treinbestuurder startte. Toen hij veroordeeld was, zat hij ook al midden in de sollicitatieprocedure. Hij kreeg zijn celstraf met uitstel, en één van de voorwaarden die hij kreeg was trouwens: werk zoeken.

"Volgens onze reglementering moet iemand die veroordeeld werd, dit wel meedelen aan zijn directe leidinggevende", zo zegt HR Rail. "Dan bekijkt Legal Affairs geval per geval wat er moet gebeuren". Hier heeft de man HR Rail niet verwittigd. De verwittiging kwam uiteindelijk van het parket, waarna de man is ontslagen. Waarom het parket nog enkele maanden wachtte om de veroordeling te communiceren, is nog niet helemaal duidelijk.

HR Rail wil wel beklemtonen dat het hier om een bestuurder van technische treinen gaat.  Zulke werktreinen worden gebruikt voor herstellingen aan de spoorinfrastructuur. Een technische bestuurder rijdt dus nooit met  passagierstreinen. "Het is ook niet zo dat een technisch treinbestuurder snel bestuurder voor passagierstreinen kan worden.", klinkt het. "Daarvoor moet de aanwervingsprocedure opnieuw van A tot Z doorlopen worden", zegt Infrabel. "Zo lang iemand in opleiding is, bestuurt hij de trein bovendien ook niet zelfstandig. Hij wordt telkens begeleid". Zakaria H. heeft dus nooit zonder begeleiding een technische trein bestuurd.

Veiligheidsscreening

Moet HR Rail de screening aanpassen van mensen die aangeworven worden? "Hoe de screening bij veiligheidsfuncties aangescherpt kan worden, is een relevante vraag die geldt voor de hele veiligheidssector en is dus breder dan de Spoorwegen", zo repliceert HR Rail. Federaal minister van Mobiliteit Bellot laat wel weten dat hij bekijkt om de screeningprocedure aan te scherpen. HR Rail zegt dat het daaraan zijn volledige medewerking zal verlenen.

Meest gelezen