Maandelijks 200 euro minder pensioen voor personeel Basiseducatie

Meer dan duizend mensen die lesgeven aan laaggeletterden in de Basiseducatie dreigen 200 euro minder pensioen te krijgen dan eerst was beloofd. Dat zeggen de drie onderwijsvakbonden.

Het personeel van de Basiseducatie wordt al tien jaar lang door het departement Onderwijs uitbetaald. Maar door allerlei vertragingen krijgen  ze pas op 1 januari 2018 echt een onderwijsstatuut.

Dat breekt hen nu zuur op. Door de recente beslissing over de gemengde pensioenen, van federaal minister van Pensioenen Bacquelaine (MR) worden die tien jaar niet meegerekend voor een overheidspensioen.

Het is toch echt niet moeilijk om deze mensen mee te nemen.

Raf Deweerdt, ACOD Onderwijs

De vakbonden reageren vol onbegrip. "We hebben in de CAO met de Vlaamse minister van Onderwijs de afspraak gemaakt dat die tien jaar wel zouden meetellen voor de pensioenen", zegt Raf Deweerdt van ACOD Onderwijs. "Maar minister Bacquelaine blijft op de harde lijn staan."

De vakbonden stellen nu hun hoop in de federale parlementsleden, die in de kamercommissie Sociale Zaken de beslissing nog kunnen terugdraaien.

Was is Basiseducatie?

Basiseducatie richt zich meestal op mensen van 18 jaar of ouder. Het gaat om opleidingen voor wie kansen gemist heeft of voor wie als jongere de school niet heeft afgemaakt. Er zijn cursussen rekenen, taal, basiskennis informatica, maatschappijleer, ... en dat zowel voor Nederlandstaligen als anderstaligen.

Meest gelezen