CM trekt aan de alarmbel over doorverkopen van patiënten­gegevens uit ziekenhuizen

De CM wil niet dat ziekenhuizen anonieme patiënten­gegevens doorspelen aan een Amerikaanse multinational. Dat bedrijf, QuintilesIMS, probeert momenteel overeenkomsten te sluiten met de Belgische ziekenhuizen om zulke gegevens te verkrijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de ziektes waaraan patiënten lijden en welke medicatie er gebruikt wordt. Het christelijk ziekenfonds vreest dat de informatie uiteindelijk aan de grote farmaceutische bedrijven wordt doorverkocht en dat zij een nog grotere grip op de gezondheidszorg zullen krijgen.

QuintilesIMS is een Amerikaans bedrijf en wereldwijd een van de grootste dienstverleners in de medische sector. Het is op vele vlakken actief en biedt zowel diensten aan aan de ziekenhuizen als aan de farmaceutische sector. Momenteel probeert het bedrijf overeenkomsten te sluiten met verschillende ziekenhuizen over het verkrijgen van anonieme patiëntengegevens.

"De firma verwerkt die gegevens dan en stelt ze ter beschikking van derden (de farmaceutische bedrijven, red.)", zegt Tom Joos, nationaal secretaris van de CM. "Het ziekenhuis krijgt een benchmark, zodat ze zich bijvoorbeeld qua geneesmiddelengebruik kunnen vergelijken ten opzichte van de anderen. Ze kunnen ook andere gratis diensten krijgen, zoals vorming of software."

"Duidelijk kader nodig"

Voor de farmaceutische bedrijven zijn dergelijke gegevens van goudwaarde: welke medicatie wordt waar gebruikt, hoe groot is de markt, waar kunnen ze meer verkopen, enzovoort. De CM vreest dat de farmabedrijven nog meer grip zullen krijgen op de gezondheidszorg. En dat terwijl het gebruik van medicatie al erg hoog is in ons land.

"De farmaceutische industrie is niet geïnteresseerd in het individuele ziektebeeld van een patiënt, maar wel in ziektebeelden van groepen van patiënten. Stel u voor dat bij een bepaalde behandeling een ziekenhuis een geneesmiddel minder gebruikt dan wat de firma als de standaard beschouwt. Dan zou het wel eens kunnen dat het bedrijf probeert te beïnvloeden", zegt Joos.

"Dat dergelijke gegevens verkocht worden aan farmabedrijven die daar dan het farmaceutische beleid in een ziekenfonds mee willen sturen, dat is dus het grote probleem. Ons standpunt is dat het onmogelijk moet zijn om zulke gevoelige gegevens commercieel te verkopen. Wij vragen dat er een zeer duidelijk kader wordt geschapen zodat die praktijken stopgezet worden."

"Privacycommissie is hier licht overgegaan"

De gegevens zijn geanonimiseerd en dus niet gelinkt aan namen, maar toch stelt de CM zich vragen bij de privacy van de patiënten. "De Privacy­commissie (die voor de omkadering zorgt, red.) is hier heel licht over gegaan", stelt Joos. Het ziekenfonds is niet per se tegen het uitwisselen van gegevens, maar dat moet wel in een strikt wettelijk kader gebeuren, luidt het.

De ziekenfondsen delen zelf trouwens ook gegevens, zo bleek een tijdje geleden, maar volgens Joos gaat het om een heel andere kwestie. "We hebben samen een gezamenlijk agentschap en we leggen al onze data daar bijeen. Maar wij verkopen geen gegevens, we stellen die alleen ter beschikking, mits een kleine behandelingskost. Dat gaat voor 99 procent ook om overheden en universiteiten. De bedoeling is om het gezondheidsbeleid mee te ondersteunen."

De reactie van minister De Block dat het huidige wettelijke kader strikt genoeg is om te verhinderen dat gegevens verkocht worden voor commerciële doelstellingen, kan Joos niet overtuigen. "Het zou niet de eerste keer dat een wettelijk kader er goed uitziet op papier, maar dat het in de praktijk toch foutloopt", zegt hij. "Als ik de adviezen lees, ben ik niet overtuigd."

Meest gelezen