AP2011

De ene week twee dagen niet werken, de volgende week voltijds? N-VA wil thematisch verlof flexibel maken

Binnenkort moet het mogelijk zijn om thematische verloven, zoals ouderschapsverlof, flexibel op te nemen. De N-VA heeft daarover een wetsvoorstel ingediend, schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws. Meer flexibiliteit speelt niet alleen in op de vraag van werknemers, maar ook van werkgevers, zegt N-VA-Kamerlid Jan Spooren.

Wie op dit moment een thematisch verlof wil opnemen -ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof- moet dat volgens een bepaald systeem doen. Voltijds gedurende 4 maanden, halftijds gedurende 8 maanden of een vijfde gedurende 20 maanden. Als je voor een formule kiest, ziet elke week er hetzelfde uit.

Een wetsvoorstel van N-VA-Kamerlid Jan Spooren moet het mogelijk maken om dat verlof flexibel op te nemen. "Alle thematische verloven hebben nu een vast ritme", legt Spooren uit aan VRT Nieuws. "Kies je voor 20 procent, dan heb je één vaste dag in de week waarop je niet werkt. Volgens het voorstel kan je er dan bijvoorbeeld voor kiezen om de ene week 2 dagen niet te werken en de volgende week voltijds."

Met het voorstel wil Spooren tegemoetkomen aan de vraag voor een betere balans tussen werk en privé bij werknemers. "We merken dat daar veel vraag naar is bij bijvoobeeld eenoudergezinnen, of bij gescheiden ouders die een co-ouderschapsregeling hebben." Ook voor werkgevers kan het handig zijn om in te spelen op bijvoorbeeld drukke piekperiodes.

Spooren benadrukt dat het flexibel opnemen van een verlofstelsel altijd in overleg tussen werkgever en werknemer dient te gebeuren. Het is geen recht. De flexibiliteit zou ook beperkt worden tot een maand. Je kunt dus verlofdagen overdragen van de ene week naar de andere, maar niet alles opsparen om die maand voltijds te werken en de maand nadien extra thuis te blijven.

"Voorstel kan snel gerealiseerd worden"

Het voorstel is half mei ingediend, een van de komende weken zou het op de agenda van de Kamercommissie Sociale Zaken moeten komen. Spooren heeft er goede hoop in dat het voorstel nog voor het einde van het jaar goedgekeurd wordt.  "Het is een eenvoudig voorstel, je creëert niet méér verlof en het kost geen extra geld", zegt Spooren.

Bovendien zijn alle meerderheidspartijen gewonnen om meer flexibiliteit in te bouwen. Kamerleden Nahima Lanjri en Els Van Hoof (CD&V) dienden eerder al een voorstel in dat specifiek gericht was op ouderschapsverlof. Dat moet het mogelijk maken om ouderschapsverlof in een tiende op te nemen, wat neerkomt op een halve dag.

 

Meest gelezen