Uitwijzing twee Soedanezen tegengehouden door beroepsprocedure

De uitwijzing van twee Soedanezen is niet doorgegaan omdat er beroep is aangetekend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Dat heeft de woordvoerster van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan Belga bevestigd. 

De Liga voor Mensenrechten, Jesuit Refugee Service, Amnesty International, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en haar Franstalige zusterorganisatie Ciré hadden opgeroepen om de twee Soedanezen niet uit te wijzen omdat ze martelingen en zelfs de doodstraf riskeren bij hun terugkomst in Soedan.     

"Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hebben nationale autoriteiten de plicht om uit eigen beweging alle informatie die onder hun aandacht wordt gebracht te beoordelen vooraleer een beslissing te nemen over een uitwijzing", zegt Vluchtelingenwerk Vlaanderen. "De Belgische Staat heeft dus de verplichting om rekening te houden met de algemene situatie in Soedan. Tal van beschikbare getuigenissen in internationale rapporten geven aan dat het gevaar voor terugkerende Soedanezen reëel is."

Staatssecretaris Francken wilde een groep Soedanese transitmigranten terugsturen die waren opgepakt in het Maximiliaanpark, in Brussel. Omdat ze blijkbaar geen asiel in ons land wilden aanvragen, had de Dienst Vreemdelingenzaken beslist dat ze terug moesten. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen buigt zich morgen over de kwestie van de twee Soedanezen wiens uitzetting is opgeschort.

Meest gelezen