COPYRIGHT Chris Pennarts Blokland 82 - 3417 MR Montfoort 0653-309747 info@chrispennarts.nl www.chrispennarts.nl

Vlaanderen heeft bijna evenveel vijftigers als dertigers aan het werk

De mantra over de vergrijzing komt geregeld terug: 'er zijn te weinig 50+ers aan het werk' of 'we moeten allemaal langer werken'. Twintig jaar geleden waren amper de helft van de vijftigers aan het werk: 295.900 tegevover 781 900 dertigers. Vandaag hebben de vijftigers de dertigers bijna bijgebeend. De mantra lijkt klaar voor de schroothoop. Maar zo'n vaart loopt het niet.  

Dertigers zijn altijd massaal aan het werk geweest. Hun werkzaamheidsgraad, het àandeel van de dertigers dat werkt, is tussen 1996 en 2016 stabiel gebleven (85%). Alleen, is het àantal werkenden in deze leeftijdscategorie de voorbije 20 jaar wel afgenomen (-10%). Ze waren vorig jaar met 702.400.

Babyboom

Het omgekeerde zie je bij de vijftigers, de babyboomgeneratie. Hun groep is in die zelfde periode gegroeid van 661.200 tot 946.600. Bovendien steeg hun werkzaamheidsgraad van 44,8% tot 73,9%. Ze waren vorig jaar met 699.700 en hebben de dertigers dus bijna bijgebeend.   

Prille 50+ers

Het gaat om een demografische evoltie maar zijn er nog andere verklaringen voor deze actieve vijftigers? 'Het optrekken van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 heeft nog geen effect en is dus géén verklaring', zegt coördinator Sarah Vansteenkiste van het Steunpunt Werk van KU Leuven. Met andere maatregelen, zoals brugpensioen afbouwen, boekt de regering wél al succes. Er zijn meer 50+ers aan het werk. 'Maar dat is enkel een verklaring voor de prille 50+ers' , zegt Vansteenkiste nog, '55+ers en zeker 60+ers maken weer een duik in de werkzaamheidsgraad (tot resp. 66% en 24%) .' Meer nog. Volgens haar prognose zal de aangroei van de werkende 50+ers niet aanhouden. 'De komende 10 jaar verdwijnt immers een groep van 700.000 babyboomers, 55+ers, uit de arbeidsmarkt.', zegt ze. 'Die moeten vervangen worden en dus blijft er werk aan de winkel om vergrijzing tegen te gaan.'

Mantra

Vijftigers die hun baan verliezen zijn net moeilijk opnieuw aan het werk te krijgen. Omdat ze soms waardevolle ervaring hebben die een werkgever niet naar waarde schat. Of omdat ze  soms verouderde vaardigheden hebben die bij-of omscholing vergen. Of omdat een werkgever ze gewoon te duur vindt. Volgens Vansteenkiste moeten zowel overheid als werknemers en werkgevers meer inzetten op loopbaanbegeleiding, heroriëntering en bijscholing. En mentaliteitsverandering.  De mantra over de vergrijzing kan nog niet op de schroothoop.  

 

Meest gelezen