Belga

U vindt het isoleren van uw huis belangrijk, maar toch doet u het onvoldoende

Zes op de tien woningen in Vlaanderen voldoet niet aan de energienorm. Dat blijkt uit een bevraging van het Vlaams Energie Agentschap. Nochtans vinden we het isoleren van woningen wel belangrijk. 

Vlamingen vinden het isoleren van huizen en bijgevolg besparen op verwarmingskosten belangrijk,  maar ze doen het nog te weinig.  De kosten van het renoveren zijn het belangrijkste bezwaar. Maar de bevoegde Vlaamse minister van energie Bart Tommelein (Open VLD) wijst ook op onvoldoende kennis van de premies die er zijn om te renoveren. 

Het verschil tussen denken en doen

Om de twee jaar doet het Vlaams Energie Agentschap een enquête bij duizend Vlamingen. En dat levert merkwaardige resultaten op. Negen op de tien Vlamingen vinden energiezuinig wonen belangrijk. En toch voldoet maar zes op de tien woningen aan de energienorm. "De Vlaming vindt renoveren blijkbaar geen prioriteit en daar moet verandering in komen", zegt minister Tommelein. 

Ruim 90% van de huizen heeft dubbel glas. In 85% van de woningen is er geheel of gedeeltelijk dak- of zolderisolatie. Voor spouwmuurisolatie is dat amper 47%. En veel verbetering lijkt er in die cijfers niet meteen te komen. Want slechts één op de tien Vlamingen is van plan de komende vijf jaar te investeren in isolatie, glas of moderne verwarmingsketels.

Twijfels

De Vlaming vindt de kosten om te renoveren te hoog en de terugverdientermijn te lang. "Maar uit de bevraging blijkt vooral dat de Vlaming niet goed op de hoogte is van de steunmaatregelen die er zijn", zegt minister Bart Tommelein. Amper vier op de tien Vlamingen kent bijvoorbeeld de Vlaamse Energielening. Iets meer dan de helft van de Vlamingen weet wel dat er premies zijn voor isolatie, glas of zonneboilers, maar maakt er geen gebruik van. Veel minder bekend zijn de totaalrenovatiebonus, de burenpremie of de korting op de onroerende voorheffing.

Bart Tommelein: "We hebben de Energielening recent hervormd om renoveren een boost te geven en zullen de andere bestaande middelen nog meer onder de aandacht brengen. BENOveren – beter
renoveren – is een prioriteit." Naar aanleiding van de enquête Rationeel Energie Gebruik benadrukt de minister dat energiezuinigheid de eerste pijler van zijn beleid is. Als we minder energie verbruiken, moeten we minder energie produceren, en halen we ook sneller onze doelstellingen hernieuwbare energie", zo redeneert Tommelein.

 

Meest gelezen