Reporters

Vlaamse regering keurt erfenissprong goed

 De Vlaamse regering heeft het ontwerp van decreet voor de erfenissprong goedgekeurd. Zoals eerder aangekondigd zal de regering de drempels wegwerken om een erfenis aan de kleinkinderen in plaats van aan de kinderen over te laten.

Als kinderen de erfenis van hun ouders verwerpen, kan die erfenis rechtstreeks naar de kleinkinderen gaan. Vandaag bestaat echter de regel dat die kleinkinderen dan altijd minstens even veel successierechten moeten betalen als hun ouders hadden moeten betalen. Als er meer kleinkinderen dan kinderen zijn erven zij kleinere bedragen. Daardoor vallen zij vaak in een lagere belastingschaal. Op de ministerraad van de Vlaamse regering is nu beslist die regel aan te passen en de erfenissprong dus in de praktijk interessanter te maken.

"Mensen worden steeds ouder en op het moment dat ze hun erfenis nalaten kunnen de kleinkinderen dat geld soms beter gebruiken dan de kinderen", zegt Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein. "Tot nu toe was de regel echter dat de Vlaamse schatkist geen verlies mocht lijden door zo'n erfenissprong. Dat veranderen we. Binnenkort zullen kleinkinderen gewoon het correcte bedrag aan successierechten betalen."

Het decreet wordt in november of december gestemd in het parlement en kan vermoedelijk op 1 januari van kracht worden. Tommelein werkt ook nog voort aan een volledige hervorming van de successierechten, die samen met de federale hervorming van het erfrecht moet ingaan in september. De tarieven in de zijlijn worden verlaagd.

Meest gelezen