Agressie tegen lokale politici: "Meer agressie door meer maatschappelijke problemen"

Een enquête van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) bij in totaal 244 burgemeesters en OCMW-voorzitters geeft aan dat iets minder dan de helft van hen wel eens te maken krijgt met agressie. Het blijkt meestal over verbale agressie te gaan, maar ook over agressie op sociale media. Meestal gaat het niet verder, maar soms loopt het grondig fout. Wij spraken met een ervaringsdeskundige.

Herinnert u zich nog de twee huizen van de Brugse burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) die in augustus met graffiti zijn beklad? "Dit brengt schade toe, nog het minst aan het gebouw zelf", reageerde Landuyt toen. De burgemeester blijkt heus niet de enige lokale politicus te zijn die met agressie te maken krijgt.

Uit de VVSG-enquête blijkt dat 44 procent van de ondervraagden wel eens te maken krijgt met agressie. Meestal gaat het over verbale agressie (70 procent van de gevallen), maar het zal u allicht niet verwonderen dat die agressie in toenemende mate via sociale media wordt geuit (72 procent van de gevallen). In 10 procent van de gevallen kregen ondervraagden ook met fysieke agressie te maken. Lokale mandatarissen kunnen terecht bij de VVSG, die hen kan bijstaan met raad of hen desnoods doorverwijst naar professionele hulp.

"Men deinst er niet meer voor terug om zich te laten gaan", zegt Else De Wachter (SP.A), OCMW-voorzitter in Kapelle-op-den-Bos.

Lees verder onder de foto.

Als OCMW-voorzitter is Else De Wachter ervaringsdeskundige. "Dat er meer agressie is, heeft te maken met het feit dat er meer maatschappelijke problemen zijn. Het gaat niet alleen over financiële problemen, maar ook over kansarmoede, echtscheidingsproblematiek, woonproblematiek of wachtlijsten in de zorgsector."

"Als mandataris vormen wij vaak de laatste schakel in een hele keten. Mensen komen bij ons terecht nadat ze al elders voor een gesloten deur hebben gestaan. Vaak gaat het dus over zaken die al jaren aanslepen."

Wanhoop en moedeloosheid leiden blijkbaar soms tot agressie. "Mensen worden al eens verbaal agressief omdat ze gefrustreerd zijn over hun eigen situatie", vertelt De Wachter. "Als mandataris moet je daartegen gewapend zijn, want het heeft impact op je als persoon. Maar als je erin slaagt een boze OCMW-cliënt te laten uitrazen, is een gesprek daarna meestal wel mogelijk.

Op een bepaald moment zijn we geconfronteerd met brandstichting in het OCMW-gebouw

Else De Wachter, OCMW-voorzitter Kapelle-op-den-Bos

Maar soms loopt het helemaal fout. "Op een bepaald moment zijn we geconfronteerd met brandstichting in ons gebouw", vertelt Else De Wachter. "Gelukkig is de brand snel opgemerkt door alerte buren die het geluid van brekend glas hadden gehoord en de brandweer hebben gebeld. Daardoor is de schade beperkt gebleven."

Daarmee was de kous niet af. "Daarna hebben we gedurende meer dan een jaar te maken gekregen met allerlei vormen van vandalisme: gebroken ruiten e.d. De politie stond machteloos, maar wij begonnen wel vermoedens te krijgen. Het is uiteindelijk beginnen escaleren: niet alleen werd ik zelf persoonlijk bedreigd, maar ook personeelsleden van het OCMW. Uiteindelijk is er iemand opgepakt."

Meer kan De wachter niet kwijt over de affaire, want er loopt nog een gerechtelijke procedure. "Ik kan u wel vertellen dat zoiets erg ingrijpend is, ook voor je gezin."

"Niet in het kader van politiek dienstbetoon"

"Ik kan u ook vertellen dat dit alles niet gebeurt in het kader van politiek dienstbetoon", zegt Else De Wachter nog. "Ik ben al 18 jaar actief in de lokale politiek en ik kan u verzekeren dat politiek dienstbetoon enorm is afgenomen. De mensen beseffen dat de oude politieke cultuur niet meer van toepassing is en ik wijs OCMW-cliënten daar ook op."

"In de maatschappij van vandaag - met meer mondige mensen en meer kennis - loont duidelijkheid en eerlijkheid nog het meest", aldus De Wachter. "Als je dat van bij het begin duidelijk maakt en consequent blijft, nemen mensen je dat helemaal niet kwalijk."

Meest gelezen