© Julius Schrank 2014

Beroep tegen uitwijzing Soedanees ongegrond verklaard

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) heeft een beroep tegen een uitwijzing van een Soedanees vrijdag verworpen omdat de aanvraag onontvankelijk werd verklaard, blijkt zondag uit het arrest.

De Soedanees kreeg op 6 september het bevel om het Belgisch grondgebied te verlaten. De advocaat van de man verzette zich, niet tegen de beslissing van 6 september, maar wel tegen de enige vlucht naar Khartoum die vrijdag ingelegd werd. Maar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde dat de repatriëringsvlucht onderdeel uitmaakt van het uitwijzingsbevel. Bijgevolg is de Raad niet bevoegd om het bevel te schorsen of te annuleren. Het beroep is in die zin onontvankelijk. De Raad herinnert er wel aan dat een uitzettingsmaatregel in strijd kan zijn met artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, zonder zich uit te spreken of dit in deze zaak het geval is omdat het beroep niet-ontvankelijk werd verklaard. Bovendien moet de overheid rekening houden met de vrees die de Soedanees heeft om terug te keren naar Soedan.
   

Meest gelezen