Science Photo Library

Creatieve mensen zien de wereld anders. Letterlijk

Ben jij iemand die het avontuur en nieuwe ervaringen omarmt? Dan zie je de wereld misschien wel letterlijk anders. Wie openstaat voor nieuwe dingen, kan meer visuele informatie opnemen dan anderen en die informatie op "een unieke manier" combineren, zo blijkt uit een Australische studie. Mogelijk kan dit verklaren waarom "open" mensen dikwijls ook creatieve mensen zijn.  

Openstaan voor nieuwe ervaringen is een van de "Big Five" in persoonlijkheidsonderzoek, vijf dimensies die dikwijls gebruikt worden om het begrip "persoonlijkheid" te omschrijven (naast extraversie, emotionele stabiliteit, meegaandheid en zorgvuldigheid). Het wordt gekenmerkt door nieuwsgierigheid, creativiteit en interesse om nieuwe dingen te leren.

"Open" mensen doen het doorgaans goed in opdrachten die onze vaardigheid in creatieve ideeën testen. Een nieuwe toepassing vinden voor alledaagse gebruiksvoorwerpen zoals bakstenen, koffiekopjes en tennisballen, bijvoorbeeld.

Er waren al vermoedens dat mensen met een grotere mate aan openheid ook een beter visueel vermogen hebben. In computertesten met het volgen van bewegende letters op een scherm, merkten ze bijvoorbeeld sneller een grijs vakje op dat elders op het scherm verschijnt. Onderzoek van de afdeling experimentele psychologie aan de University of Melbourne lijkt die tendens te bevestigen.   

Rood, groen of een gemengd beeld?

Een team onder leiding van Anna Antinori liet 123 universiteitsstudenten een zogenoemde "binocular rivalry test" uitvoeren. Binoculaire rivaliteit is een fenomeen waarbij mensen slechts één beeld waarnemen, hoewel hun linker- en rechteroog op hetzelfde moment andere beelden te zien krijgen.

In de test die Antinori uitvoerde kreeg het ene oog een rood beeld en het andere oog een groen beeld te zien, tegelijkertijd, gedurende twee minuten. Normaal gezien kunnen onze hersenen slechts één beeld tegelijk waarnemen. De meeste deelnemers rapporteerden dan ook hoe ze het beeld zagen afwisselen tussen rood en groen.

Er waren echter ook deelnemers die beschreven hoe ze de twee beelden met elkaar vermengd zagen, als een collage van rood en groen, en dat in verschillende gradaties. Een fenomeen dat ook "mixed percept", gemengde perceptie, genoemd wordt.

De resultaten van de oogtest werden vervolgens naast een vragenlijst gelegd die peilde naar de persoonlijkheid van de deelnemers. Wat bleek? Hoe hoger de deelnemers scoorden op de karaktertrek "openheid", hoe meer ze die gemengde waarneming hadden ervaren.

"Een flexibele toegangspoort voor visuele informatie"

"Mensen die hoog scoren op openheid, lijken een meer flexibele toegangspoort voor visuele informatie te hebben die tot diep in hun bewustzijn doordringt", zegt Antinori aan de wetenschapssite New Scientist. "Als ze die oogtest doen, leggen hun hersenen meer flexibiliteit aan de dag in het vinden van oplossingen die minder voor de hand liggen."

Volgens Antinori is dit het eerste empirische bewijs dat "open" mensen andere visuele ervaringen hebben in vergelijking met anderen. Het zou volgens haar kunnen verklaren waarom mensen met een groot gehalte aan openheid meer creatief en innoverend lijken te zijn.

"Als ze met al die gekke nieuwe toepassingen komen voor bijvoorbeeld bakstenen, dan kan dat komen doordat ze de wereld echt letterlijk anders zien."

Paranoia en waanbeelden

De resultaten zouden mogelijk ook kunnen verklaren waarom extreem open mensen meer vatbaar zijn voor paranoia en waanbeelden, zegt Niko Tilopoulos van de University of Sydney. "In die hoge mate van openheid kunnen de realiteit echt letterlijk anders zien. Ze zien bijvoorbeeld geesten of interpreteren signalen verkeerd."

Meest gelezen