Gemeenten willen meer inspraak bij De Lijn: "Gevoel dat alles boven ons hoofd wordt beslist"

Veel lokale bestuurders vinden dat ze te weinig vat hebben op het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een peiling van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) naar de bekommernissen van 244 burgemeesters en OCMW-voorzitters, een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Anderzijds vinden de bestuurders een goede bereikbaarheid en genoeg parkeerplaatsen erg belangrijk. Hoe breng je dit samen? We bekijken de toestand in Tielt en in Gent.

49 procent van de ondervraagden is het helemaal niet eens met de stelling dat ze voldoende vat zouden hebben op de aanbieders van openbaar vervoer in hun gemeente. Nog eens 36 procent is het daar "eerder niet mee eens". 

"Ik heb het gevoel dat we te weing vat op De Lijn hebben", beaamt burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) van Tielt. "De Lijn is nogal dictatoriaal als ze bijvoorbeeld ergens een halte willen, maar als wij vragen om een halte of een bepaalde halte beter te bedienen, luidt het antwoord steevast dat er te weinig personeel is. Het wordt allemaal heel eenzijdig beslist. Zo is de frequentie van de busverbindingen met de deelgemeenten ook verminderd."

"Wij hebben een goede werkrelatie met De Lijn Oost-Vlaanderen, maar eigenlijk hebben we er geen vat op", zegt schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) van Gent. "In Gent hebben we een vrij performant net, maar ik zou liever meer trams zien. Het nachtnet in onze stad vind ik wat schraal." In Gent dezelfde klacht als in Tielt: "We zijn te afhankelijk van De Lijn, een soort nieuwe intercommunale maatschappij voor openbaar vervoer voor het hele stadsgewest zou misschien beter zijn."

We voelen ons gediscrimineerd tegenover de grotere steden

Burgemeester Els De Rammelaere van Tielt (N-VA)

"Over de NMBS hebben we niet te klagen", zegt Filip Watteeuw. "We hebben meer treinen naar Brussel, er rijden meer treinen op de as Lokeren-Gent waardoor ook kleinere stations zoals dat van Gentbrugge beter worden bediend en er zijn betere verbindingen met zowel Eeklo als Ronse. Bovendien speelt de NMBS een trekkende rol bij de uitbouw van een voorstadsnet."

In Tielt zijn ze niet zo tevreden over de nationale spoorwegmaatschappij. "Onze directe verbinding met Brussel en de luchthaven wordt afgebouwd en in de plaats krijgen we dan een directe lijn naar Antwerpen", klaagt burgemeester De Rammelaere. "Het is maar ná onze opmerkingen dat er dan toch een verbinding met Brussel blijft, maar alleen tijdens de spits." De Rammelaere vindt dat alles heel eenzijdig door de NMBS wordt beslist. "We voelen ons gediscrimineerd tegenover de grote steden en ik heb het gevoel dat alles boven ons hoofd wordt geregeld." 

Leefbaar wonen versus leefbare handelskern?

Inzetten op een betere bereikbaarheid en parkeergelegenheden: 50 procent van de ondervraagden vindt het belangrijk om meer leefbare en weerbare handelskernen te creëren. "Een goed evenwicht tussen leefbaarheid van de stadskern en parkeerproblematiek is een moeilijke oefening", zegt de Tieltse burgemeester.

BELGA

In 2011 was er in de West-Vlaamse gemeente een referendum over een al dan niet verkeersvrije markt. "Een meerderheid heeft toen gestemd voor verkeer op de Markt", zegt burgemeester De Rammelaere. "Wij hebben geluisterd naar de burger." Ze geeft toe dat de vraag vooral door handelaars in het stadscentrum is gedragen die vreesden voor minder klanten.

Omdat er minder auto's in de stad rijden, heeft wie er écht moet zijn minder last van files

Schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw van Gent (Groen)

"Ik durf zeggen dat het stadscentrum van Gent beter bereikbaar is dan vroeger", zegt schepen Watteeuw. "Dat geldt niet alleen voor de fiets en het openbaar vervoer, maar ook voor de auto." Hoezo beter bereikbaar met de auto als je nog maar net een circulatieplan hebt ingevoerd? "De doorstroming is verbeterd, ook voor wie met de auto in de stad moet zijn. Dat komt omdat er minder auto's in de stad rijden: wie echt in de stad moet zijn, heeft minder last van files."

"De commerciële snelheid van het openbaar vervoer in Gent is fors gestegen", klopt Watteeuw zich op de borst. En als de bus sneller rijdt, geldt dat ook voor de auto, met de bedenking erbij dat je in het Gentse stadscentrum niet sneller dan 30 per uur mag rijden.

Hij geeft toe dat er onrust heerst over het circulatieplan. "Bij een aantal handelaars, zeker niet bij allemaal. Ik begrijp die bekommernis, maar wijt die in de eerste plaats aan de perceptie die is ontstaan na twee jaar van negatief en intens debat waardoor een aantal mensen van buiten Gent heeft afgehaakt." De schepen erkent dat een aantal handelszaken problemen heeft, maar wijst erop dat andere zaken het net beter doen.

Uit een online-enquête in opdracht van Radio 1 bij 1.510 Vlamingen van 15 jaar en ouder blijkt dat 61 procent "akkoord" of "helemaal akkoord" is met de stelling dat er genoeg openbaar vervoer in zijn/haar gemeente is. 65 procent vindt "niet" of "helemaal niet" dat het centrum van zijn/haar gemeente autovrij moet zijn.

Meest gelezen