Kopstukkendebat aan de kust: moeten Oostendenaars niet wat trotser zijn op hun eigen stad?

Een jaar voor de gementeraadsverkiezingen hebben de politieke kopstukken in Oostende voor de eerste keer de degens gekruist in een kopstukkendebat. Dat lokale politiek leeft, mag blijken uit het 200-tal belangstellenden dat was komen opdagen. Bij de kopstukken zijn dan ook enkele nationale bekendheden. De gespreksonderwerpen waren lokaal, en daarbij viel de bitse toon tussen burgemeester Vande Lanotte (SP.A) en N-VA'er Björn Anseeuw op. Vanuit het publiek was er applaus voor de nieuwe ferryverbinding met Groot-Brittannië.

Politieke spelletjes over mobiliteit?

Wordt Oostende politiek gedwarsboomd op het vlak van mobiliteit? SP.A-schepen en oud-burgemeester Jean Vandecasteele vindt van wel. De discussie gaat over een tunnel onder een belangrijke invalsweg, waarvoor Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) geen geld heeft uitgetrokken.

"Het geld is naar Aalst (met een N-VA-burgemeester, nvdr.) gegaan", zegt burgemeester Jean Vande Lanotte (SP.A). "Klinkklare onzin", vindt N-VA-lijsttrekker Björn Anseeuw. Hij verwijt Vande Lanotte politieke spelletjes te spelen en is een zelfverklaard voorstander van een ringweg rond de stad. "Benader dit technisch en laat een studie maken", zegt Groen-lijsttrekker Wouter De Vriendt. Bart Tommelein (Open VLD) ziet wel wat in dat voorstel.

Hoe positief is de uitstraling van Oostende?

De Grote Post, Theater aan Zee, trendy winkels, jonge bedrijven, jonge mensen die terugkeren naar Oostende na hun studies. "In Oostende is er altijd iets te doen", verdedigt schepen Krista Claeys (CD&V) het beleid van de afgelopen jaren. Volgens haar heeft de stad weer een positieve uitstraling, maar ze betreurt dat veel Oostendenaars het positieve te weinig zien.

Wouter De Vriendt (Groen) haalt uit naar de grootschalige vastgoedprojecten, die volgens hem de stad ontsieren en niet de juiste mensen aantrekken. Hij klaagt ook aan dat men maar blijft doorgaan met de afbraak van historisch waardevolle panden. "Ik wil het imago van Oostende nog verbeteren", zegt Bart Tommelein. Hij wil meer open ruimte enerzijds, maar anderzijds ook meer hoogbouw: "Er is geen ruimte meer in Oostende."

Björn Anseeuw wijst op een hele reeks pijnpunten die volgens hem niet worden aangepakt.

130 nationaliteiten: een probleem of een uitdaging?

Vandaag zijn er 130 nationaliteiten in Oostende. "Het is niet gruwelijk, maar wel een probleem", vindt Christiaan Verougstraeten (Vlaams Belang). "Er moet een immigratiestop komen." Hij noemt de islam een "veroveringsgodsdienst".

"Je mag ongerust zijn, maar het is de vraag wat je ermee doet", sneert Vande Lanotte. Hij maar pleit voor oplossingen. "130 nationaliteiten is voor mij geen probleem, maar kan ook een troef zijn", beaamt Bart Tommelein. Hij pleit voor integratie en mensen kansen geven, "maar er zijn ook regels".

"Vreemdelingen moeten zich aanpassen aan onze normen en waarden", houdt Verougstraeten vol. "Ik heb andere normen en waarden dan u", snoert Tommelein hem de mond.

Wouter De Vriendt vreest voor toenemende spanningen in de stad en pleit voor "een verbindend verhaal" dat oplossingen biedt.

Ziedaar komt de ferry uit Engeland weer!

In de vooravond was er belangrijk economisch nieuws. Er is een princiepsakkoord met een Britse rederij voor een nieuwe ferryverbinding met Ramsgate. "Er komen zes verbindingen per dag met drie ferry's", zegt een trotse burgemeester. "Goed voor 60 banen." Hij erkent dat er mogelijk meer transitmigranten naar Oostende zullen komen, maar maakt zich sterk dat die problematiek beheersbaar zal blijven. Vanuit het publiek is er zelfs applaus voor de ferry. Vande Lanotte vindt dat Groen onterecht heeft beweerd dat het stadsbestuur geen nieuwe ferry wilde en wrijft dat Wouter De Vriendt aan.

Desondanks blijft de werkloosheid in Oostende nog te hoog. Een voluntaristische Bart Tommelein pleit in dat verband voor innovatieve oplossingen: een waterstoffabriek, nog meer windmolens op zee, aquacultuur, ... "Er kunnen nog veel goede projecten komen, daar ben ik zeker van."

Björn Anseeuw ziet toch nog veel negatiefs en verwijst naar de stijgende werkloosheid, het kleine aantal starters en het hoger onderwijs dat grotendeels is vertrokken. Anderzijds is hij blij met de federale en Vlaamse investeringen in de stad en vermeldt hij zijn partijgenoten in beide regeringen. "Als je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat het niet goed is", vindt De Vriendt. Hij pleit voor een doorlichting van het Economisch Huis, dat volgens hem te weinig de lokale economie aanzwengelt.

Hoe net is mijn stad?

"We moeten iets doen aan de netheid", vindt De Vriendt. Hij verwijst naar de aanhoudende meeuwenprobklemaztiek, de huisvuilophaling die ondermaats is en het feit dat er een containerpark is gesloten. Krista Claeys wijst op de initiatieven die de al heeft genomen. "Maar leefbaarheid is veel meer", vindt ze. "We moeten mensen meer uit hun huis halen en zorgzaam betrekken bij de stad." Burgemeester Vande Lanotte sluit niet uit dat er een nieuw containerpark bij komt, maar wijst erop dat zoiets tijd vraagt. 

Björn Anseeuw wijst op het onveiligheidsgevoel, ondanks de cijfers die het tegendeel aantonen. "Je mag dat gevoel niet onder de mat vegen met cijfers", vindt hij. Christian Verougstraete is naar eigen zeggen "redelijk tevreden" over de aanpak van de criminaliteit.

Bart Tommelein houdt een pleidooi voor een stedelijke ombudsdienst, die de problemen in de stad zou kunnen capteren.

Hoe goed wordt de stad bestuurd?

Johan Vande Lanotte, die eigelijk nog niet zo ervaren is op lokaal vlak, pleit voor een andere organisatie van het bestuur. "Ik denk dat wij een nieuw participatiemodel moeten hebben", vindt hij. Bart Tommelein gelooft ook in meer participatie. "Zorg ervoor dat mensen in buurten met elkaar verbonden kunnen zijn, waarom bijvoorbeeld niet in een soort buurtinformatienetwerken?"

"Dat neemt niet weg dat je nog altijd een goed debat over het beleid moet kunnen hebben", antwoordt Björn Anseeuw, die klaagt over het gebrek aan visie bij het stadsbestuur.

"Goed bestuur begint bij respect en beleefdheid", vindt Wouter De Vriendt, die pleit voor meer samenwerking tussen meerderheid en oppositie bij grote dossiers, bijvoorbeeld bij grote infrastructuurwerken. Voor de rest moeten ideeën vanuit de bevolking ook een kans kunnen krijgen, vindt hij.

Al bij al was het kopstukkendebat vrij braafjes en ging het in de eerste plaats over ideeën. Dat meerderheid en oppositie het over tal van dingen niet eens zijn, bleek uit enkele scherpe uithalen van de N-VA richting meerderheid en van burgemeester Vande Lanotte richting Groen. 

Lees verder onder de tweet.

Hoe moet het verder?

"Wij willen praten met partijen die willen inzetten op vernieuwing. Oostende verdient een trendbreuk", zegt Wouter De Vriendt. Hij noemt de SP.A in Oostende "een conservatieve machtspartij".

Bart Tommelein laat niet echt in zijn kaarten kijken. "Ik heb de ambitie om groter te worden dan de SP.A", zegt hij. Maar hoe hij dat politiek vertaald wil zien, laat hij in het midden.

"We moeten naar een ander bestuur gaan", vindt Björn Anseeuw, die bij Open VLD een uitgestoken hand meent te ontwaren. "Maar we moeten nog het oordeel van de kiezer afwachten."

Johan Vande Lanotte werkt aan een Stadslijst, "waarbij we onszelf in vraag moeten kunnen stellen". "Als men de kans krijgt om ons eruit te krijgen, zal men het doen. Maar de kiezer zal beslissen." Oostende gaat ongetwijfeld nog een heftig politikek jaar tegemoet.

Meest gelezen