Extra beloning voor studenten die zich inzetten voor de maatschappij?  

De kersverse rector van de Gentse universiteit, Rik Van de Walle, wil professoren en studenten stimuleren om zich in te zetten voor de maatschappij. Dat blijkt uit zijn toespraak bij de plechtige opening van het academiejaar. Volgens de rector moet zo'n maatschappelijk engagement ook uitdrukkelijker worden gewaardeerd.   

"De voorbije maanden is door tal van mensen geopperd dat er een apart vak 'maatschappelijk engagement' moet komen", zegt Rik Van de Walle. Dat is inderdaad één van de mogelijkheden die we verder moeten onderzoeken.  Bijvoorbeeld: moet dat een vak zijn dat voor iedereen geldt of is het eerder een keuzevak? De praktische modaliteiten zijn voor later, maar in elk geval, leertrajecten die expliciet uit zijn op het verhogen van de maatschappelijke betrokkenheid is een idee dat we moeten durven bekijken".  

Studentenvertegenwoordigers honoreren

Maar ook studenten die mandaten opnemen in raden en commissies moeten daarvoor gehonoreerd worden, vindt de rector: "Nu moeten studenten dat vaak er bovenop nemen, naast al hun ander werk. We moeten nadenken over een manier om dit op te nemen in hun curriculum en hen daar een formele erkenning voor geven". Of dit zich meteen in extra studiepunten moet vertalen, daar wil de rector zich voorlopig niet over uitspreken.  

Maatschappelijke inzet van docenten en professoren meenemen in de evaluaties.

Ook voor docenten en professoren wil de nieuwe Gentse rector maatschappelijke inzet uitdrukkelijk in rekening brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld over maatschappelijk engagement in het beleid, in het bedrijfsleven, in het middenveld of in de eigen leefomgeving. "Er zijn nu al veel collega's die spreekbeurten geven in verenigingen en informatiesessies houden voor tal van doelpublieken", zegt Van de Walle.  "En we willen dat werk expliciet erkennen door bijvoorbeeld bij de evaluaties er rekening mee te houden".  

Nieuw financieringsmodel kan maatschappelijke betrokkenheid stimuleren

Maar ook een vernieuwd model voor de financiering van de universiteiten en de hogescholen kan  maatschappelijke betrokkenheid stimuleren, vindt de Gentse rector. Zo zouden er volgens hem een aantal grote maatschappelijke thema's kunnen worden naar voor geschoven, zoals bijvoorbeeld diversiteit. De overheid zou daarvoor dan extra centen op tafel kunnen leggen op voorwaarde dat de universiteiten samenwerken.  

We moeten afstappen van de idee van competitie

In elk geval moet zo'n nieuw financieringsmodel komaf maken met de concurrentie tussen de universiteiten, vindt Van de Walle.  "Als we met de vijf Vlaamse universiteiten onze goeie ideeën zouden kunnen delen en nauwer samenwerken, dan kunnen we onze internationale positie enkel maar versterken", is de overtuiging van de nieuwe Gentse rector.  

Meest gelezen