Onderzoekscommissie raadt aan om contract over Grote Moskee op te zeggen: "Banden met Saudi-Arabië doorbreken"

De parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart raadt de regering aan om de overeenkomst tussen ons land en het - door Saudi-Arabië gefinancierde - Islamitisch Cultureel Centrum over de Grote Moskee in Brussel op te zeggen. "Het is de bedoeling om de banden met Saudi-Arabië te doorbreken", zegt commissievoorzitter Patrick Dewael.

België sloot in 1969 een concessieovereenkomst af over het gebruik van de Grote Moskee door het -aan Saudi-Arabië verbonden- Islamitisch Cultuur Centrum (ICC), voor een duur van 99 jaar. De parlementaire onderzoekscommissie - die het ICC en de Grote Moskee onder de loep heeft genomen -  beveelt de regering nu aan om dat contract op te zeggen.

"We hebben namelijk vastgesteld dat de Grote Moskee - en ruimer het ICC - gefiancierd wordt vanuit Saudi-Arabië en dat dat helemaal niet transparant is. Anderzijds hebben we tijdens de hoorzittingen ook vastgesteld dat de noties rechten van de mens of gelijkheid man/vrouw en kennis van de grondwet vreemd zijn aan de activiteiten van de Grote Moskee", zegt Dewael.

"Dat is de reden waarom we beslist hebben om gebruik te maken van de mogelijkheid die in de conventie is voorzien om dat contract op te zeggen", aldus commissievoorzitter Dewael. Er is wel een vooropzegperiode van een jaar tijd. "We laten daar de kans om alle krachten te verenigen om te komen tot een nieuwe conventie die wél beantwoordt aan de doelstellingen van onze commissie."

Het is de bedoeling om de (financiële) banden tussen de Grote Moskee en Saudi-Arabië te doorbreken. Patrick Dewael denkt onder meer aan de Moslimexecutieve om een rol te spelen in het tot stand komen van een nieuwe conventie over de Grote Moskee en het tot stand brengen van een nieuwe entiteit rond de Grote Moskee in plaats van het Islamitisch Cultureel Centrum nu. "We moeten de kans geven aan alle positieve moslimkrachten binnen die gemeenschap om van die Grote Moskee een symbool te maken dat representatief is voor die brede moslimgemeenschap."

Advies aan regering: "Grote morele en politieke waarde"

Het gaat voor alle duidelijkheid om een aanbeveling aan de federale regering vanuit de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen. "Maar het feit dat die aanbevelingen telkenmale kunnen worden genomen met unanimiteit en positieve medewerking van meerderheid en oppositie, maakt dat die adviezen een grote morele en politieke waarde hebben."

"We gaan ervan uit dat die aanbevelingen die gestemd worden in de onderzoekscommissie worden geïmplementeerd, in dit geval door de federale regering", besluit Patrick Dewael.

Commissievoorzitter Patrick Dewael met de (toenmalige) directeur van de Grote Moskee, na de hoorzitting in de parlementaire onderzoekscommissie.

Meest gelezen