960.000 Belgen kampen met pijn: wat is het, hoe ontstaat het en hoe moet je het behandelen?

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen opent deze week zijn vernieuwde, multidisciplinaire pijncentrum. Niet toevallig deze week, want het is de internationale week tegen de pijn. Wat is pijn en hoe kunnen we dat het beste behandelen? Guy Hans, medisch directeur van het UZA en en diensthoofd van het pijncentrum, legt uit.

Wat is pijn?

Volgens het UZA hebben in ons land alleen al 960.000 mensen te kampen met pijn. "Inderdaad enorm veel", bevestigt professor Guy Hans, diensthoofd van het pijncentrum in het UZA. "Bevolkingsonderzoeken geven aan dat 1 op de 4 mensen regelmatig pijn heeft, 1 op de 10 heeft dagelijks zoveel pijn dat medische behandeling op continuë basis nodig blijkt."

Hoe mensen pijn ervaren, is altijd persoonlijk. Het wordt onder meer beïnvloed door je medische voorgeschiedenis, je sociale achtergrond, je familiale situatie en eventuele psychologische elementen. "Het is heel moeilijk om objectief te bepalen wat pijn is. De laatste jaren hebben we wel enorme vooruitgang geboekt in het in kaart brengen van de afwijkingen die ontstaan in ons pijngeleidingssysteem, zodat we weten waar we ons op moeten richten bij de behandeling."

"De meest voorkomende pijnklachten houden verband met het motorische stelsel: rug- en nekklachten."

Wat zijn de oorzaken?

De oorzaken van pijn zijn heel divers, aldus professor Hans. Belangrijk is het onderscheid tussen acute pijn en chronische pijn. "Pijn ontstaat na heelkundige ingrepen, een ongeval, chemotherapie, radiotherapie, breuken..." zegt professor Hans. "Zelfs een tandbehandeling kan leiden tot pijnklachten waarvoor opvolging in een pijncentrum noodzakelijk is." Dan spreken we over acute pijn.

Als acute pijn niet behandeld wordt, bestaat de kans dat er chronische pijn ontstaat: klachten die langer dan drie maanden aanslepen, ook al is het uitlokkende letsel genezen of verdwenen. Daarnaast leiden ziektes zoals artrose, osteoporose, MS, Parkinson, kanker,... ook vaak tot chronische pijnklachten. En in sommige gevallen is de oorzaak gewoon niet duidelijk.

Wat zijn de oplossingen?

Het is van belang dat pijnklachten ernstig genomen worden, ook al zijn ze niet objectief meetbaar. Er zijn natuurlijk pijnstillers, "maar de behandeling van acute en chronische pijn bestaat uit meer dan pijnstillers alleen", zegt professor Hans.

Een behandeling is zeer persoonlijk en moet op maat van elk individu worden afgestemd. Een pijncentrum hanteert een multidisciplinaire aanpak. "Pijnstillers zijn belangrijk, maar ook revalidatie. Daar komen fysiotherapeuten en revalidatie-artsen bij kijken. We leren patiënten ook relaxatietechnieken aan, we leren ze zelfhypnose aan. En in veel gevallen betrekken we de familie van de patiënten ook bij de behandeling."

"We zien dat pijnklachten een veel voorkomend probleem zijn, maar dikwijls onvoldoende aan bod komen. Veel mensen moeten lang wachten voor ze in een pijncentrum terechtkunnen. Met het vernieuwde multidisciplinaire pijncentrum willen we veel sneller inspelen op de vraag, zodat we de zorg voor patiënten kunnen optimaliseren."  

Meest gelezen