"Al 105 staten hebben de doodstraf afgeschaft"

De staten die de doodstraf uitvoeren, raken meer en meer geïsoleerd. Op deze 15e Werelddag tegen de doodstraf roept Amnesty International die staten op om zich aan te sluiten bij de globale trend tot afschaffing.

Dit jaar is het exact 40 jaar geleden dat Amnesty actie begon te voeren tegen de doodstraf. In 1977 publiceerde Amnesty de Verklaring van Stockholm, het eerste internationale manifest dat overheden opriep om de doodstraf volledig af te schaffen. Op dat ogenblik hadden slechts 16 landen de doodstraf volledig geschrapt uit wetgeving en praktijk. Vandaag staat de teller al op 105.

 In 2016 hebben slechts 23 landen werkelijk executies uitgevoerd. Een kleine groep landen is verantwoordelijk voor het gros van de executies: China, Iran, Saudi-Arabië, Irak en Pakistan. Het centrale thema van de Werelddag tegen de doodstraf is dit jaar de link tussen de doodstraf en armoede. Onderzoek toont aan dat kansarme mensen vaker in aanraking komen met het gerecht en de doodstraf. Voor mensen met een ongunstige sociaal-economische achtergrond is het niet evident om een goede advocaat te betalen die hen kan verdedigen. Onderzoek van Amnesty suggereert dat in China vooral arme mensen, laaggeschoolden en etnische en religieuze minderheden de doodstraf krijgen.

Het centrale thema is dit jaar de link tussen de doodstraf en armoede.

Bijna 50 procent van alle door Amnesty geregistreerde executies in Saudi-Arabië tussen januari 1985 en juni 2015 werd uitgevoerd bij buitenlanders, vooral migrantenarbeiders die het Arabisch niet machtig zijn. Arabisch is de voertaal tijdens hun ondervraging in de gevangenis en in de rechtbank. Meestal krijgen deze mensen geen vertaalbijstand. Amnesty zet zich ook in voor individuen die ter dood veroordeeld zijn. In Benin zitten momenteel bijvoorbeeld nog 14 mensen in de dodencel terwijl de overheid beloofde om hen niet te executeren. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat het land niet langer de doodstraf mag toepassen. In een petitie vraagt Amnesty aan de overheid van Benin om de doodstraf van deze 14 mensen om te zetten in een gevangenisstraf.  

Meest gelezen