Greenpeace: "Kerncentrales onvoldoende bestand tegen aanval"

De koelbekkens van de kerncentrales in België en Frankrijk zijn onvoldoende beschermd tegen een externe aanval, zoals een vliegtuigcrash of een aanslag. Dat zegt milieuorganisatie Greenpeace in een rapport. "Het zou ons verbazen moest het rapport correct blijken", reageert het FANC, dat waakt over de nucleaire veiligheid in België.

Na de recente aanslagen in Frankrijk en België vroeg Greenpeace Frankrijk zeven internationale experten om na te gaan of de Belgische en Franse kerncentrales bestand zijn tegen externe agressie zoals een vliegtuigcrash of aanval met zware wapens. Hun conclusie is unaniem: de opslagbassins met gebruikte brandstofstaven, die zich buiten de gebunkerde reactorgebouwen bevinden, zijn uiterst kwetsbaar.

Door de hoeveelheid opgeslagen reactorbrandstof bevatten deze koelbekkens bovendien een veel grotere concentratie radioactiviteit dan de reactoren zelf. Wanneer bij een aanval deze bekkens beschadigd worden en het koelwater wegloopt, komen de brandstofstaven bloot te liggen en lopen de temperatuur en straling op. Een dergelijk scenario leidt tot een kernramp met grote radiologische impact.

Onbegrijpelijk dat het FANC geen bijkomende beschermingsmaatregelen heeft opgelegd.

Eloi Glorieux, nucleair expert bij Greenpeace België

"Omwille van de nabijheid van grote steden als Antwerpen, Luik en Namen is de kwetsbaarheid van de koelbekkens in Doel en Tihange een extra reden voor bezorgdheid", zegt Eloi Glorieux, nucleair expert bij Greenpeace België. Voor Glorieux valt het dan ook niet te begrijpen dat het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) geen bijkomende beschermingsmaatregelen heeft opgelegd toen het toestemming gaf om de oudste en minst beveiligde reactoren, Doel 1, 2 en Tihange 1, tien jaar langer open te houden".

In Frankrijk, met 58 kernreactoren en evenveel koelbassins vol gebruikte kernbrandstof, is de situatie volgens Greenpeace zo mogelijk nog problematischer. Eén van de betrokken Franse centrales bevindt zich onder meer in Gravelines, dat met zijn zes koelbekkens op amper 30 kilometer van de Belgische kust een ernstige potentiele bedreiging vormt.

De dreiging en gevolgen van een mogelijke aanval op onze kerncentrales moeten dringend uit de taboesfeer gehaald worden.

Eloi Glorieux, nucleair expert bij Greenpeace België

"De dreiging en gevolgen van een mogelijke aanval op onze kerncentrales moeten dringend uit de taboesfeer gehaald worden", zegt Eloi Glorieux. "Zowel in België als Frankrijk moeten deze scenario's integraal deel uitmaken van het maatschappelijke en politieke debat over de wenselijkheid van kernenergie. EDF en Engie/Electrabel, die de centrales in België en Frankrijk uitbaten, hebben de verantwoordelijkheid om de beveiliging van deze kwetsbare installaties op te voeren."

Greenpeace België maakt het volledige, vertrouwelijke rapport over aan het FANC, het Crisiscentrum, en minister Jan Jambon, bevoegd voor nucleaire veiligheid. Greenpeace heeft ervoor gekozen om het rapport, dat gevoelige details bevat over de kwetsbaarheid van de kerncentrales, niet openbaar te maken, maar ziet het wel als haar opdracht om het publiek te informeren over de bestaande risico's.

Reactie FANC

Het FANC heeft het volledige rapport van Greenpeace nog niet gekregen. Maar in een eerste reactie wijst de regulator er op dat de kerncentrales recentelijk aan stresstests zijn onderworpen, "en dit met de meest onwaarschijnlijke scenario's", aldus een woordvoerder.

Als gevolg van die testen zijn maatregelen genomen, klink het bij de regulator. De tests hadden betrekking op de hele nucleaire site, dus ook op de door Greenpeace aangehaalde koelbekkens. "Het zou ons verbazen moest het rapport correct blijken", aldus nog een FANC-woordvoerder.

Meest gelezen