Ivan De Vadder: "Michel kreeg applaus toen hij uithaalde naar de staking"

Premier Charles Michel trapte het politieke jaar van de federale regering op gang met zijn beleidsverklaring in de Kamer. Ivan De Vadder volgde de toespraak en plukt er enkele interessante passages uit.

Hoe werd de toespraak ontvangen?

Video player inladen...

Premier Charles Michel gaf een bevlogen toespraak. Vicepremier Kris Peeters (CD&V) telde elf keer applaus. Michel zette vooral de krachtlijnen van zijn eigen beleid in de verf. Het luidste applaus kwam er wanneer de premier de staking van de socialistische vakbond veroordeelde.

Michel kondigde aan dat hij deze legislatuur nog werk wil maken van een minimale dienstverlening, onder meer bij de spoorwegen. Daarvoor kreeg hij géén applaus van coalitiepartner CD&V.

Wat zijn volgens Michel de hoogtepunten van zijn regering?

Video player inladen...

Premier Michel hamerde op de banen die deze regering heeft gecreëerd. Het planbureau berekende dat er tegen 2020 zo'n 200.000 banen bijgekomen zullen zijn. Michel wees erop dat zijn regering de laatste jaren 4.000 maatregelen heeft goedgekeurd, die geleid hebben tot extra jobs.

Maar hij was moedig genoeg om ook de zwaktes van de regering bloot te leggen. Hij zei dat het armoederisico nog altijd te hoog is. En dat het probleem met de mobiliteit zorgt voor een ander probleem: dat van het fijn stof. Waar Michel niet over sprak was over het begrotingsevenwicht, dat niet behaald zal worden.

Wat zei hij over het beleid van staatssecretaris Theo Francken?

Video player inladen...

De premier vindt het Asiel- en Migratiebeleid van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) krachtdadig maar menselijk. Daarnaast had hij kritiek op de harde toon van het maatschappelijk debat. "Vergelijkingen met nazisme of de genocide zijn slecht voor de geloofwaardigheid van de democratie." Waarmee hij uithaalde naar de jongerenafdeling van Ecolo die Francken had afgebeeld als een nazisoldaat.

Wat met de verkiezingen?

Video player inladen...

Opvallend is ook dat Michel het over de verkiezingen had. Hij maakte duidelijk dat zijn regering tot de laatste dag van de legislatuur in 2019 wil regeren. De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zullen niet beletten dat de regering blijft besturen en hervormen.

Meest gelezen