Video player inladen...

Michel: "Met deze regering wordt werk beter beloond"

Premier Charles Michel (MR) heeft een vrij positief beeld van de toestand van het land geschetst in zijn beleidsverklaring, de traditionele opening van het politieke jaar in het federale parlement. Zijn regering blijft bij haar mantra dat werk het beste geneesmiddel blijft om het land er weer helemaal bovenop te krijgen. Voor de rest hield de premier het bij een nogal vaag optimisme. Hij veroordeelde wel de verruwing van het politieke debat, ook vanop de regeringsbanken.

De premier begon zijn toespraak door naar de internationale context te verwijzen. Hij pleitte voor meer openheid en dialoog, in tegenstelling tot op zichzelf terugplooien. Daarom vindt hij meer investeringen in defensie terecht, als erkenning voor soldaten op buitenlandse missies. Tegelijk dankte hij ook de militairen die bewakingsopdrachten uitvoeren in eigen land.

Video player inladen...

"We moeten het Europese project een nieuw elan geven", vindt Michel. Maar daarvoor moet de EU wel efficiënter worden gemaakt en moet de Unie beter aansluiten bij de verwachtingen van de burgers. Volgens Michel moeten we evolueren van een "Europa van crisissen" naar een "Europa van oplossingen".

In verband met de huidige crisis in Catalonië roept premier Michel de belanghebbende partijen dringend op tot een dialoog.

Video player inladen...

De drie werven van Michel

Michel vindt dat zijn regering goed werk heeft geleverd en somde een hele reeks positieve punten op: minder werkloosheid, een inflatie onder controle en een economische groei die stijgt. Toch zijn er nog werkpunten: te veel openstaande vacatures, er moet een tandje worden bijgestoken voor meer hernieuwbare energie, de armoede is nog te hoog, er is te veel fijn stof in de lucht en de schuld is nog te hoog.

Daarom schuiven de premier en zijn regering drie werven naar voren: welvaart, sociale cohesie en vrijheden

Voor wat betreft welvaart blijven Michel en zijn regering zweren bij het helende effect van de tewerkstelling: meer werk staat voor meer welvaart. "Met deze regering wordt werk beter beloond", aldus Michel. Hij somde een hele reeks maatregelen op die de regering al heeft genomen en nog zal nemen: moderniseren van de arbeidsmarkt, verminderen van de arbeidskosten, verhogen van de nettolonen, taxshift, werknemers die kunnen delen in de winst van de onderneming waarvoor ze werken, enz... 

In het kader van de sociale cohesie kondigt Michel ook een hele reeks maatregelen aan. Veel daarvan is in de eerste plaats werk-gebaseerd. Zo wil de regering de vergrijzingskosten betaalbaar houden door mensen langer te laten werken en zet de regering door met haar plannen om meer oudere werklozen weer aan het werk te krijgen. Daarnaast had hij het over hogere minimumpensioenen, de strijd tegen burn-outs op het werk.

"De strijd tegen de armoede moet ons allen mobiliseren." Michel blijft erbij dat de armoedegrens op het Europese niveau moet worden gebracht. Afgelopen weekend had staatssecretaris voor Armoedebeleid Zuhal Demir (N-VA) nochtans gezegd dat dit niet meer haalbaar was tijdens deze legislatuur.

"Wij willen ook de daklozen beter ondersteunen", aldus Michel. Hij zei gechoqueerd te zijn door "de ontsporingen bij Samusocial".

Veiligheid is onze eerste opdracht

Premier Charles Michel (MR)

Veiligheid is de derde werf, en geen onbelangrijke voor deze regering die inzet op meer "law and order" in deze tijden van terreur. Michel noemde veiligheid "onze eerste opdracht" en wees op de batterij preventieve en repressieve maatregelen die zijn regering al heeft genomen. Hij erkende wel tekort geschoten te zijn bij de opvolging van de slachtoffers van terreurdaden.  

Video player inladen...

Op het vlak van migratie en vluchtelingenbeleid had de premier het over "een menselijk maar krachtdadig migratiebeleid". Hij gaf enkele cijfers die dat moeten aantonen en zet België in de Europese top 10: "We komen
onze internationale verplichtingen na en hebben daar geen lessen te krijgen."

Maar vergis u niet: "België blijft een land dat vluchtelingen opvangt, maar misbruik wordt niet langer getolereerd." De premier blijft onverkort achter het beleid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) staan en kreeg daarvoor applaus van de meerderheid.

Video player inladen...

Het investeringspact komt eraan

Premier Michel kondigde ook grote investeringen aan. "Wij hebben ambities die onze drie werven overstijgen: investeren om de toekomst voor te bereiden." Hij heeft het over investeringen op middellange en lange termijn: 60 miljard voor investeringen vanaf volgend jaar.

Concreet wil Michel investeren in de overgang naar meer groene energie, in een duurzame en efficiënte mobiliteit, in infrastructuurwerken. Hij had het meer specifiek over een investeringsplan voor het spoor, voor de Antwerpse haven en de luchthaven van Charleroi. 

Video player inladen...

Het kan ook wat beleefder

Dat het er de laatste tijd heftig aan toe gaat in de vaderlandse politiek is Michel niet ontgaan. "Ons democratisch debat is vaak diepgaand en boeiend, maar evengoed ook karikaturaal en kwetsend. Ad hominem-verwijten zijn het nieuwe normaal geworden. De vergelijkingen met nazisme of genocide zijn slecht voor de geloofwaardigheid van de democratie."

"Het is de verantwoordelijkheid van eenieder om onze debatten waardig te houden. Laat ons verder kijken dan beledigingen, leugens of desinformatie." De vingerwijzing van de premier was niet alleen bestemd voor de oppositie, maar ook voor zijn eigen regeringsleden. Staatssecretaris Francken zat wat ongemakkelijk naar het plafond van de Kamer te staren.

Video player inladen...

"De mensen verwachten van ons maar één ding", aldus Michel. "Dat we besturen, besturen en nog eens besturen."

Video player inladen...

Meest gelezen