Rutte III stelt regeerakkoord voor: "De normale Nederlander gaat er op vooruit"

Bijna 7 maanden na de Nederlandse verkiezingen hebben de fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hun regeerakkoord voor de komende vier jaar voorgesteld. Minister-president Mark Rutte (VVD) sprak van een "ambitieus en evenwichtig" regeerakkoord. "Alle groepen in Nederland gaan erop vooruit", klonk het. 

"Het gaat goed met Nederland, maar te veel mensen voelen dat nog niet in hun leven. Dat moet beter", zo verklaarde Rutte tijdens de officiële voorstelling van het regeerakkoord in Den Haag. De fractievoorzitters hebben daarom een akkoord opgesteld dat er voor zorgt dat alle mensen in Nederland erop vooruitgaan, aldus de minister-president.

"Meer geld voor werkenden, voor ouderen, voor wijken, voor kinderen. Er ligt nu een akkoord waarbij gewone, normale Nederlanders er echt op vooruitgaan", klonk het. Ook de andere fractieleiders, Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) spraken van meer investeringen in ouderenzorg en onderwijs, om de "tegenstellingen in de samenleving kleiner te maken".

Veiligheid

CDA-voorzitter Sybrand Buma benadrukte verder dat er veel meer geld zal gaan naar defensie en politie. Zo zal het kabinet Rutte III structureel 267 miljoen euro extra uittrekken voor onder meer wijkagenten. In het regeerakkoord staat dat de politie daarmee effectiever kan optreden.

Ook zal er structureel 95 miljoen euro worden vrijgemaakt voor cybersecurity. Die middelen zullen onder andere worden ingezet voor de uitbreiding van de personele capaciteit en ICT-voorzieningen. 

Embryoselectie

Een ander opvallend punt uit het nieuwe regeerakkoord is dat ouders in heel specifieke gevallen de mogelijkheid krijgen om te kiezen of ze een jongen of meisje geboren laten worden. De maatregel is bedoeld voor ouders waarbij ernstige ziektes in de familie voorkomen, zoals erfelijke vormen van borstkanker of darmkanker.

Verder wil het nieuwe kabinet meer investeren in stamcelonderzoek, om Nederland op wetenschappelijk gebied leidend te laten blijven. 

Groene energie

De nieuwe coalitie benadrukt ook de groene elementen in het akkoord. ChristenUnie-leider Segers sprak zelfs van het "groenste regeerakkoord" ooit. Zo wil de regering de uitstoot van CO2 tegen 2030 met 49 procent verminderen. Daarmee gaat het akkoord verder dan de huidige Europese doelstelling van 40 procent. 

Op de korte termijn zet het nieuwe kabinet in op meer kavels voor windenergie op zee, een minimumprijs voor CO2 voor de energiesector en de vergroening van het belastingstelsel. Voorts wil de regering alle kolencentrales sluiten tegen 2030.

Kilometerheffing

Daarnaast willen de regeringspartijen "zo spoedig mogelijk" een kilometerheffing voor vrachtverkeer invoeren. De inkomsten die hieruit voortvloeien, moeten terugkomen in de transportsector. Dat gaat gebeuren via een verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtwagens.

Asiel

Tot slot gaat de regering het bestaande systeem van asielopvang anders inrichten. Mensen die een grote kans maken op een goedkeuring van een asielaanvraag gaan naar kleinere opvangcentra in de buurt van de gemeente die hen later zal huisvesten.

De minder kansrijken - bijvoorbeeld asielzoekers uit veilige landen van herkomst - blijven in middelgrote centra, waar zij meteen in de snelle procedure komen, waarna uitzetting volgt. Dat "flexibel asielsysteem" moet helpen "het maatschappelijke draagvlak te vergroten", zo luidt de uitleg.

VluchtelingenWerk Nederland noemt de migratie- en integratieplannen van Rutte III alvast "spijkerhard". "Het ademt één en al afweren en uitsluiten", luidt het in een reactie.

Meest gelezen