Video player inladen...

Ook griffie Nederlandstalige rechtbank Brussel dicht omdat grond verzakt is

Nadat gisteren de Franstalige Brusselse rechtbank de griffie sloot door veiligheidsredenen, heeft zijn Nederlandstalige collega deze middag dezelfde beslissing genomen. Vanaf morgen zal de de Nederlandstalige Brusselse rechtbank geen nieuwe bewijsstukken meer aanvaarden. Er is sprake van grondverzakkingen en van een schimmelprobleem. 

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel zal vanaf morgen geen nieuwe bewijsstukken meer aanvaarden. Volgens Anouk Devenyns, persrechter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, is het een noodgedwongen, tijdelijke maatregel. “Ook wij hebben te kampen met grond- en plafondverzakkingen, waterinfiltraties en waterschade, schimmelgroei, enzoverder. De veiligheidsrisico’s voor het personeel, zoals de brandveiligheid en het risico op vallende voorwerpen, verhogen meer en meer.” Het gevolg is dat de politie bewijsstukken in lopende dossiers niet meer naar de griffie van de rechtbank zal kunnen brengen, maar zelf moet opslaan. 

Gisteren nam de Franstalige rechtbank in Brussel die beslissing al omdat ze de situatie niet meer veilig vindt voor het personeel. En daarnaast is er ook geen milieurvergunning, vertelt Luc Hennart, voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. "Die was er wel, maar werd vernietigd. We zitten daar met een aantal gevaarlijke producten, munitie en wapens, die we wettelijk niet meer mogen bewaren. We plegen dus in het Justitiepaleis zelf strafbare feiten."

Er was een lek, zodat het water en urine van de urinoirs terecht gekomen is op de stukken. 

Jan Vanvolsem, hoofdgriffier Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Ook Jan Vanvolsem, de hoofgriffier van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg, getuigt over de slechte toestand. "U hoort het water lopen. Er was een lek in de griffie, zodat het water en urine van de urinoirs terecht gekomen is op de stukken. Er lag hier een heel grote plas, een zeer onhygiënische toestand. We hebben dat moeten weghalen."

FOD Justitie en Regie der Gebouw werken aan oplossing

De FOD Justitie en de Regie der Gebouwen laten weten dat ze samen met de gerechtelijke diensten werken aan een oplossing. “Dit vraagt enige tijd, gezien de complexiteit van de werken en het gebouw,” zegt Edward Landtsheere van de FOD Justitie. “Maar om verdere besmetting te vermijden worden de stukken die aangetast zijn door schimmel verzameld in plastic zakken en overgebracht naar een andere ruimte. Verder kan men mits het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen de lokalen van de overtuigginstukken betreden zonder gezondheidsrisico’s.”

Ook de Regie der Gebouwen voorziet volgend jaar een oplossing. “Op korte termijn wordt er nog gekeken naar een oplossing, op lange termijn willen we een hangaar afbreken in Ukkel, waar de federale politie nu zit. Die afbraak is gepland voor 2018. We willen iets bouwen dat tegemoet komt aan de noden om de stukken op te slaan.”

Meest gelezen