Open VLD: "Stress alleen geen criterium voor zwaar beroep"

Open VLD vindt dat psychische werkdruk of stress niet voldoende is om als zwaar beroep in de privésector erkend te worden. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Volgens Open VLD-pensioenspecialist Vincent Van Quickenborne moet de focus liggen op zware taken die met objectieve criteria kunnen worden vastgesteld.

De discussie wat een zwaar beroep is, is al een tijdje aan de gang. Zowel in de privé- als in de openbare sector. Een belangrijke discussie en een belangrijk aspect van de pensioenhervorming, want elke job dat de label “zwaar beroep” krijgt, geeft recht op een vroegere pensionering.

Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn er onderling niet uitgeraakt. De regering-Michel had hen de kans gegeven zelf een regeling uit te werken, maar na twee jaar overleg is er geen uitkomst. Daarom neemt de regering het van de sociale partners over.

De vakbonden hadden in de discussie vier criteria opgeworpen: veiligheidsrisco’s, fysiek zware arbeid, nachtarbeid of onregelmatige ploegenarbeid en psychosociale belasting. Maar dit laatste is voor Vincent Van Quickenborne, pensioenspecialist van Open VLD, geen punt.

We moeten ons focussen op zware taken die objectief meetbaar en controleerbaar zijn

Vincent Van Quickenborne, pensioenspecialist Open VLD

"We moeten ons focussen op zware taken die objectief meetbaar en controleerbaar zijn", zegt Van Quickenborne. Hij haalt een voorbeeld aan uit de bouwsector. "Het is evident dat een bouwvakker die zwaar werk doet, dat dat een zware taak is. Maar iemand die administratief werk doet in de bouw, dat is geen zware taak. En daarnaast moeten we ook goed zien dat de andere criteria meetbaar zijn. Zeggen bijvoorbeeld dat iedereen die stress heeft in een job, dat die een zwaar beroep uitoefent, dat lijkt ons te ver te gaan, want anders heeft de helft van het land een zwaar beroep en dat is onbetaalbaar".

De discussie is nog niet ten einde. Minister van Pensioenen Bacquelaine hoopt wel nog voor dit jaar de knoop door te hakken. Wellicht kan een overeenkomst in de openbare sector voor inspiratie zorgen. Over enkele weken zou er een rapport op tafel moeten liggen over de zware beroepen in de openbare sector, waaronder ook de leerkrachten vallen. Daarover zou het overleg tussen werkgevers en vakbonden wel constructief verlopen.

Meest gelezen