Video player inladen...

Actiedag ACOD: veel hinder op de weg, beperkte hinder elders

De actiedag van de socialistische overheidsvakbond ACOD heeft al bij al beperkte hinder veroorzaakt. Er reden wel minder treinen en bussen, maar tot chaos kwam het nooit. Op de weg was het vanmorgen wel heel erg druk.

De socialistische vakbond van de openbare sector ACOD hield vandaag een zogenoemde reactiedag. De vakbond wil zo het besparingsbeleid van de federale regering-Michel aankaarten. Zelf noemt het ACOD de stakingsdag een succes.

Tot grote chaos kwam het vandaag evenwel niet, al was het vanmorgen bijzonder druk op de weg. Op een bepaald moment stond er net geen 400 kilometer file. Kennelijk hadden heel wat mensen de trein of de bus links laten liggen uit vrees voor acties, maar de hinder daar viel al bij al mee.

Vanmorgen reden twee op de drie treinen. In de loop van de middag werd de hinder wel wat groter, maar meestal waren er alternatieven. Hetzelfde beeld bij De Lijn: 70 tot 80 procent van de chauffeurs ging aan het werk. De hinder was dus beperkt. Aan Franstalige kant waren er in het algemeen meer mensen die deelnamen aan de acties. Daar was de hinder dus wel wat groter.

Veel post, weinig metro's

Doorgaans vonden mensen vanmorgen hun post gewoon in de brievenbus. In Wallonië werd wel beduidend minder post bedeeld en ook meer postkantoren sloten de deuren. In Vlaanderen waren de meeste postkantoren gewoon open.

De stakingsacties werden wel heel goed opgevolgd in de Vlaamse gevangenissen. Daar kwam gemiddeld maar een tiende tot een derde van de werknemers opdagen. De politie moest worden opgetrommeld om de gevangenissen te bemannen. Ook bij de MIVB was en is de hinder groot. De meeste metro's reden niet uit.

De acties beperkten zich vooral tot de openbare sector, maar ook bij Audi Brussels werd het werk neergelegd. De vakbond sloot daar een aantal ingangen tot de fabriek af. De bonden benadrukten wel dat de actie niet gericht was tegen de directie.

Kritiek

De acties van de socialistische vakbond konden niet altijd op heel veel begrip rekenen. Werkgeversfederatie VBO noemde de ACOD-actie "een politieke staking" en becijferde de economische schade van de spoorstaking op 40 miljoen euro.

Uit politieke hoek kwam er het voorstel van de N-VA om de dotatie voor de vakbonden bij het spoor te verlagen. Premier Michel bedankte dan weer in zijn beleidsverklaring de ambtenaren die wél waren komen werken.

Meest gelezen