foto Peter Hilz (C)

CD&V: "Zonder duidelijk kader en met vrijblijvende vragen is energie-enquête slag in het water"

Volgende week lanceert de overheid een website waarin de burger zijn mening mag geven over het energiebeleid van de toekomst. CD&V klinkt niet echt enthousiast, de N-VA pleit ervoor dat de burgers eerst correct worden geïnformeerd. Volgens SP.A mag deze website geen excuus zijn om de kerncentrales langer open te houden. 

De minister van Economie en de drie regionale ministers van Energie willen voor het einde van het jaar een Energiepact tekenen, waarin ze een gemeenschappelijke energievisie uitwerken. Volgende week lanceren ze een website waarop iedereen een enquête kan invullen met vragen over de productie van energie, de energiemarkt en het energiebeleid. Met deze onlinebevraging willen ze het debat bij de burger aanwakkeren over het energiebeleid van de toekomst. Het energiepact handelt onder andere over de sluiting van de kerncentrales tegen 2025.

Bedenkingen bij CD&V

CD&V, toch een van de regeringspartijen, klinkt niet echt enthousiast. "Zonder duidelijk kader en met alleen vrijblijvende open vragen wordt de enquête een slag in het water", vreest Kamerlid Leen Dierick. Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne zegt dat dialoog en inspraak meer is dan gewoon een vragenlijst opsturen, de antwoorden inventariseren en dan keuzes maken.

 De Vlaamse christendemocraten maken zich grote zorgen over de effectiviteit van de enquête. Zonder duidelijke omkadering vrezen Dierick en Bothuyne vooral antwoorden die puur op emotie gebaseerd zijn. Daarom moet steeds duidelijk zijn wat bij elke keuze de impact op de energieprijs en op de bevoorradingszekerheid is. "Zonder duidelijk besef van maatschappelijke kosten en baten van bepaalde keuzes zal er immers nadien geen draagvlak zijn voor bepaalde opties," zegt Dierick.

N-VA: "Het luchtkasteel van een energiebeleid dat niets kost"

Kamerlid Bert Wollants (N-VA) vindt het een goede zaak dat de burger zich kan uitspreken over de energievisie voor de komende decennia, maar hij dringt erop aan de burger correct te informeren over het energieverhaal. Enkel op deze manier kan de burger een bewuste keuze maken in deze enquête met het oog op het Energiepact. 

"De keuzes die we moeten maken op energievlak hebben een rechtstreeks effect op bevoorradingszekerheid, de prijs van energie en de duurzaamheid. Dan is het niet meer dan logisch dat ook de burger wordt betrokken in dit verhaal", licht de N-VA'er toe.     

Wel waarschuwt hij dat bij de enquête de juiste vragen aan bod moeten komen, net als de gevolgen ervan. "Elke keuze heeft andere gevolgen op energieprijs, bevoorrading, concurrentiekracht van ondernemingen, klimaatveranderingen, enzovoort. Alleen als we de burger daarover goed en correct informeren, kan die een bewuste keuze maken".     

Daar ligt voor Wollants de grootste uitdaging. "Al te vaak horen we pleidooien waarbij men de mensen wil laten geloven in het luchtkasteel van een energiebeleid dat niets kost, 100 procent groen is en alle problemen met bevoorrading oplost. Als het te mooi klinkt om waar te zijn, is het dat meestal ook. Alleen met degelijke info krijg je degelijke inspraak", aldus Wollants, die eerder al bedenkingen uitte bij de afgesproken kernuitstap in 2025.

SP.A: "De enquête mag niet dienen om de kernuitstap opnieuw in vraag te stellen"

Oppositiepartij SP.A vindt het een goed idee om burgers te betrekken bij de totstandkoming van het Energiepact. 

 "Het is zeer positief dat ook burgers hierbij betrokken worden, want als we draagvlak willen voor meer investeringen in hernieuwbare energie, dan hebben we ambassadeurs nodig", reageren Vlaams parlementslid Beenders en Kamerlid Temmerman van SP.A.  "De energietransitie gaat bovendien om meer dan de omslag naar hernieuwbare energie. Ze gaat ook over de democratisering van ons energiesysteem."

De enquête mag er niet op uitdraaien dat de bevoegde ministers hun verantwoordelijkheid ontlopen

Rob Beenders en Karin Temmerman

Maar die bevraging mag voor de Vlaamse socialisten geen excuus zijn om de kerncentrales niet te sluiten. "De enquête mag er niet op uitdraaien dat de bevoegde ministers hun verantwoordelijkheid ontlopen", zeggen Rob Beenders en Karin Temmerman. Ze waarschuwen dat de enquête niet mag dienen om de kernuitstap opnieuw in vraag te stellen. De laatste kerncentrale in ons land moet volgens de huidige wettelijke afspraken in 2025 de deuren sluiten.

"Als de bevoegde ministers hun verantwoordelijkheid niet nemen en deze enquête als excuus zouden gebruiken om de kernuitstap opnieuw in vraag te stellen, spelen ze niet alleen met de toekomst van onze energievoorziening, maar ook met de leefbaarheid van onze planeet en de gezondheid van onze kinderen en kleinkinderen", vinden Beenders en Temmerman.

Meest gelezen