Een betere toekomst voor 6000 leerlingen op het Antwerpse Kiel?

Het project A'REA 2020 wil 6000 kinderen en jongeren in de achtergestelde wijk Antwerpen-Kiel meer kansen geven op een succesvolle schoolloopbaan.  En het project wil ook hun ouders vooruit helpen.  

De cijfers voor de wijk Antwerpen-Kiel liegen er niet om. Meer dan 40 procent van de inwoners verdient er minder dan 10.000 euro per jaar. 60 procent spreekt thuis geen Nederlands. Nog eens 60 procent van de leerlingen in het secundair onderwijs moet één of meerdere keren zittenblijven.

Met als gevolg dat velen de school verlaten zonder diploma. Om deze situatie te keren, zocht het Antwerpse stadbestuur inspiratie bij de Children’s Zone in Haarlem (New York) en het Nederlandse Rotterdam-Zuid.  

Wij geloven echt in de groei van elk kind ongeacht zijn afkomst

Kris De Bisschop, CEO Rebel

De projecten in New York en Rotterdam zetten zwaar in op het wegwerken van de leerachterstand bij de kinderen en jongeren uit die achtergestelde wijken. “Maar wij hebben het omgedraaid”, zegt Kris De Bisschop, CEO van het financieel-economisch adviesbureau Rebel. Samen met onderzoekers van de universiteiten van Leuven en Gent voerde hij een grondige studie uit als voorbereiding op het Antwerpse project

“Wij willen de kinderen zelf in de gelegenheid stellen om hun passies en talenten te ontdekken en ze ook zelf verantwoordelijk maken voor het ontplooien ervan”, stelt De Bisschop. Daarom geven de 17 betrokken scholen hun leerlingen 6 uur op de week extra leertijd. Ze kunnen tijdens die uren op school sporten, met muziek bezig zijn, schaken, leren programmeren, dansen,…

“Allemaal activiteiten waar de kinderen uit deze wijk vaak niet aan beginnen omdat het te ver van huis is of te duur is”, vertelt onderwijsschepen Claude Marinower. “Maar met dit project krijgen ze dit allemaal wel mee, dichtbij huis, in een vertrouwde omgeving en dus met een heel lage drempel. “

Nieuwe naam

Vandaar dat we ook een nieuwe naam zochten voor onze Antwerpse Children's zone, vertelt Marinower. De 'A' van Antwerpen en de 'REA"van realisaties. Samen "area", een veilige omgeving in hun wijk het Kiel, waar de scholen samenwerken met 35 welzijns-en vrijetijdsorganisaties en ook partners uit de buurt.

Zonder de ouders zal het niet lukken

Iedereen moet mee in het bad, ook de ouders. Anders lukt het niet, hoor je hier. "En dus zetten we ook in op de ouders en proberen we ook hun situatie te verbeteren", zegt coördinator Sien Kets. Zo zijn er nu bijvoorbeeld 5 scholen begonnen met Nederlandse les voor de ouders.  

Neem je tijd

Marco Pastors, directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid is verguld met de Antwerpse aanpak. “Maar ze moeten het nu ook echt doen", zegt hij, "want wij zijn nu al vijf jaar bezig en pas na vier jaar zagen we de eerste resultaten. Toen stegen de onderwijsresultaten van onze leerlingen harder dan in de rest van de stad en het land. Neem dus rustig je tijd en hou vooral vol", luidt zijn devies.  

Meest gelezen