AFP or licensors

Europa verplicht 1 laadpaal per 10 parkeerplaatsen bij nieuwe gebouwen

Om de aankoop en het gebruik van elektrische auto's te stimuleren, werkt Europa aan nieuwe bouwvoorschriften voor grote gebouwen. Nieuwe of gerenoveerde gebouwen met meer dan 10 parkeerplaatsen zullen vanaf 2025 verplicht laadpalen voor elektrische voertuigen moeten hebben, of bekabeling om later laadpalen te installeren.

De Europese Commissie lanceerde het voorstel vorig jaar. Vandaag kreeg het de steun van de commissie Industrie van het Europees Parlement. Anneleen Van Bossuyt (N-VA), plaatsvervangend lid van die commissie, is positief: “Deze beslissing moet ervoor zorgen dat het aantal laadpalen over heel Europa drastisch toeneemt. Het Parlement wil op deze manier burgers overtuigen, die vandaag geen elektrische wagen aankopen uit vrees voor een platte batterij tijdens hun traject. Enkel als er voldoende laadpalen over heel Europa zijn, kan de revolutie op het vlak van elektrische wagens plaatsvinden".

De verplichting zal alleen gelden voor nieuwe of gerenoveerde gebouwen, die minstens 10 parkeerplaatsen hebben. Gaat het om "niet-residentiële gebouwen" (winkels, kantoorgebouwen, ...), dan moet minstens 1 op de 10 parkeerplaatsen de nodige bekabeling hebben om een oplaadpunt te installeren. In "residentiële gebouwen" (met appartementen bijvoorbeeld) zal er voor elke parkeerplaats zulke bekabeling moeten zijn. Voor publieke parkings die door een privébedrijf worden geëxploiteerd, komt een gelijkaardige verplichting.

In dezelfde wettekst staan ook bepalingen die de lidstaten verplichten om een renovatiestrategie op te stellen voor alle gebouwen. “Onze gebouwen lekken als het ware op grote schaal energie,” zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt. Met de nieuwe richtlijn willen we er voor zorgen dat we niet alleen de klimaatdoelstellingen halen, maar meteen ook jobs kunnen creëren in de bouwsector.  De nieuwe Europese wet is nog niet definitief. Pas wanneer het Europees Parlement een akkoord bereikt met de Europese lidstaten, zal duidelijk zijn of de verplichtingen er zullen komen.

Meest gelezen