Kamerfractieleider Ahmed Laaouej (PS) : "U staat ver af van de realiteit"

Vandaag heeft de Kamer de "state of the union" besproken die premier Charles Michel gisteren had gehouden. Oppositiepartij PS zegt dat het beleid van de regering de ongelijkheid doet toenemen en de staatskas plundert. "U staat ver af van de realiteit waarin de meeste mensen leven", zei fractieleider Ahmed Laaouej (PS). In zijn beleidsverklaring had Michel tal van cijfers geciteerd om te staven dat er een pak jobs zijn bijgekomen en dat de koopkracht van de bevolking is gestegen.

Ahmed Laaouej, die Laurette Onkelinx opvolgde aan het hoofd van de PS-fractie, vindt dat de premier de zaken nogal rooskleurig voorstelt. De besparingen in de sociale zekerheid, de lagere sociale bijdragen en de indexsprong worden volgens de PS betaald door de werknemers en de gezinnen. "Het zijn niet enkel de aandeelhouders die tellen, mijnheer de premier, maar ook de werknemers. Zij hebben het recht om beloond te worden met een rechtvaardig deel van de welvaart".

Volgens de PS zorgt de regering met de flexi-jobs of het interimwerk bij de overheid enkel voor kwetsbare jobs. "Ik ben beschaamd dat interimarbeid bij de overheid nu pas kan", repliceerde Open Vld-fractieleider Patrick Dewael. "U prijst de resultaten van landen zoals Duitsland, Nederland of Scandinavische landen, waar de werkzaamheidsgraad hoger ligt, maar u verkettert de maatregelen die daar genomen zijn".

Video player inladen...

Armoede: is het de versie-Demir of de versie-Michel?

De linkse oppositie wil van de regering ook weten of ze de laagste uitkeringen nu wel of niet zal verhogen tot boven de Europese armoededrempel. Dat staat in het regeerakkoord, maar afgelopen weekend zei staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) in De Zevende dag dat dit deze legislatuur niet zal lukken. "Wat is het nu? De versie-Demir of de versie-Michel", wou Kristof Calvo (Groen) weten.

"Ze heeft nooit gezegd dat ze het optrekken van de uitkeringen ging loslaten, maar wel dat dat binnen een realistisch kader moet gebeuren", repliceerde N-VA-fractieleider Peter De Roover. Hij herhaalde dat de regering de uitkeringen al meermaals stapsgewijs heeft verhoogd. "De inspanning is groot omdat het niveau van de uitkeringen zoals wij dat geërfd hebben laag was. De inspanningen zou lager zijn mochten de vorige regeringen hun verantwoordelijkheid hebben genomen". Volgens Calvo is de kloof met de Europese armoededrempel echter toegenomen. "De uitkeringen zijn verhoogd, maar de winkelkar is ook duurder geworden".

Video player inladen...

Koopkracht

Premier Michel kwam in de voormiddag al één keer tussen. PS-fractieleider Laaouej betwist dat de koopkracht onder deze regering is gestegen, maar Michel benadrukt dat dat wel het geval is. Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke zegt dat de koopkracht onder Michel is toegenomen. Hij wees op de lagere groeicijfers in Wallonië. "Wat heeft u al die jaren dat u een Waalse regering hebt geleid, belet dat de koopkracht, de economische groei en de werkgelegenheidsgraad in Wallonië zouden stijgen?" riep hij de PS toe.

PS-fractieleider Laaouej wees ook op het gekibbel binnen de regering, met als illustratie de discussies die er na het Zomerakkoord opdoken over de effectentaks of de pensioenen. "Er wordt wel eens opgemerkt dat deze regering bestaat uit vier partijen. Dat klopt en we hebben geen plannen om te fuseren", speelde N-VA-fractieleider De Roover daarop in.

Cijferdiscussie: waren het nu 60.000 of 39.000 voltijdse jobs?

Het debat mondt bijwijlen uit in een echte cijferdiscussie. De linkse oppositie heeft vragen bij de jobgroei die, volgens de regering, werd gerealiseerd dankzij het regeringsbeleid. De oppositie denkt dat het vooral om deeltijdse en kwetsbare jobs gaat.

Premier Michel sprak dinsdag in zijn state of the union over 60.000 voltijdse jobs die er vorig jaar zijn bijgekomen. PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw had het over 39.000 voltijdse jobs, 12.000 interimjobs en 10.000 deeltijdse jobs.

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) gaf daarop de recentste cijfers van de Rijsdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ): tot eind 2016 kwamen er 24.000 voltijdse jobs en 30.000 deeltijdse jobs bij. Onder de regering-Di Rupo was het aantal voltijdse jobs met 42.000 gedaald en het aantal deeltijdse jobs met 40.000 gestegen, zei Peeters.

Video player inladen...

SP.A vindt effectentaks ondermaats

De SP.A vindt de effectentaks die de regering op kapitaal heeft uitgewerkt een maat voor niets. "Op een vermogen van een half miljoen euro komt er een taks van 0,15 procent", zei fractieleidster Meryame Kitir. "Dankzij deze regering betalen de mensen 21 procent btw op hun elektriciteit, en zij 0,15 procent voor hun miljoenen op de bank."

Meest gelezen