Onderzoek bevestigt: roken kost ettelijke jaren van je leven

Mannen die dagelijks roken, verliezen bijna 9 jaar van hun leven, vrouwen bijna 6 jaar. Dat heeft het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) berekend aan de hand van gezondheidsenquêtes afgenomen bij 30.000 personen. Rokers sterven niet alleen sneller, ze leven ook minder lang gezond.   

Het WIV is voor zijn onderzoek vertrokken van nationale gezondheidsenquêtes uit 1997, 2001 en 2004. Daarin gaf een kwart van de deelnemers aan te roken. Het WIV heeft vervolgens sterftecijfers opgevraagd bij het Rijksregister.  Aan de hand van al die gegevens heeft het WIV kunnen berekenen hoeveel jaren rokers minder lang leven dan niet-rokers.

Kankers, hartziekten en luchtweginfecties

Zo hebben jongens die aangeven dat ze op de leeftijd van 15 jaar dagelijks roken, een levensverwachting die 8,8 jaar lager is dan die van jongens die niet roken. Voor meisjes die op de leeftijd van 15 jaar dagelijks roken, ligt de levensverwachting 5,9 jaar lager. Een belangrijke nuance is dat het WIV ervan uitgaat dat al deze mensen die aangeven dat ze op de leeftijd van 15 jaar roken, dat ook hun hele leven lang blijven doen.     

De reden waarom rokers vroeger sterven, is dat ze sneller ziektes oplopen als long-, strottenhoofd- en luchtpijpkanker, chronische aandoeningen van de luchtwegen en ischemische hartziektes.

Niet roken is ook: langer gezond

Mensen die niet roken leven niet alleen langer, ze blijven ook langer gezond. Zo heeft het WIV ook berekend. Mannen die niet roken, zouden 2,3 jaar langer zonder beperkende aandoeningen leven dan mannen die wel roken. Vrouwen die niet roken 1,3 jaar.  Tot die beperkende aandoeningen behoren vooral ziektes van de botten en gewrichten - zoals osteoporose en artrose - en aandoeningen van de luchtwegen -  zoals bronchitis en astma.

Meest gelezen