Vuile lucht doodt jaarlijks meer dan 400.000 Europeanen

Het Europees Milieuagentschap heeft vandaag zijn jaarrapport over de luchtkwaliteit in Europa gepubliceerd. Daaruit blijkt dat nog altijd veel Europeanen vroegtijdig sterven aan de gevolgen van luchtverontreiniging.

Het Europees Milieuagentschap brengt in zijn rapport een evaluatie van de luchtkwaliteit in de periode 2000-2015. Die blijkt er in al die jaren over het algemeen op vooruit te zijn gegaan. Maar toch zijn bepaalde luchtverontreinigende stoffen nog altijd in onaanvaardbare mate aanwezig. Fijnstof bijvoorbeeld. In grote delen van Europa bleek dat in 2015 nog altijd  in grotere concentraties aanwezig te zijn dan Europa toelaat.    

428.000 vroegtijdige sterftegevallen

Dat heeft ook tot gevolg dat Europeanen vroegtijdig sterven. PM25 (fijnstof met een doorsnede kleiner dan 2,5 micrometer) zou in 2014 in heel Europa verantwoordelijk zijn geweest voor 428.000 vroegtijdige sterftegevallen. (399.00 in de Europese Unie). Ook stikstof en ozon maakten in dat jaar nog altijd dodelijke slachtoffers, respectievelijk 78.000 (75.000 in EU) en 14.000 (13.600 in EU).

De strijd werpt stilaan vruchten af, maar er zijn nog altijd vervuilingsbronnen die onvoldoende worden aangepakt

Hans Bruyninckx, directeur Europees Milieuagentschap

De directeur van het Europees Milieuagentschap, onze landgenoot Hans Bruyninckx, heeft gemengde gevoelens bij het rapport. "Europa voert al tientallen jaren strijd tegen luchtverontreining en we zien dat die stilaan vruchten afwerpt. Maar anderzijds zijn er nog altijd vervuilingsbronnen die onvoldoende worden aangepakt. Dieselwagens met name, die de grootste bron van fijnstof zijn."     

Onderzoek staat niet stil, maar beleid moet volgen

Hans Bruyninckx wijst er ook op dat het wetenschappelijk onderzoek naar de risico's van luchtverontreiniging niet stilstaat. "De wetenschap komt met almaar scherpere adviezen. Maar het beleid moet natuurlijk volgen. Die honderdduizenden doden die er nog elk jaar vallen, zijn eigenlijk onaanvaardbaar."  

Meest gelezen