Wordt u in uw politiezone geobserveerd door camera’s? Ontdek het hier

De laatste jaren zijn heel wat gemeenten en politiezones druk in de weer geweest om camera’s aan te kopen en op te hangen. Dat blijkt uit een onderzoek van “De stemming”, een speciaal verkiezingsprogramma van Radio 1. Vooral in de huidige legislatuur is het aantal camera’s exponentieel gegroeid. En het ziet er niet naar uit dat die groei snel zal stoppen, integendeel. Ontdek hier of u in uw gemeente door een camera geobserveerd wordt. 

Voor het eerst wordt in kaart gebracht hoeveel camera’s er door politiezones en gemeenten gekocht en beheerd worden. Uit navraag bleek immers dat de Privacycommissie wel weet hoeveel aanvragen er gebeuren, maar niet over hoeveel camera’s het per aanvraag gaat. Dat kan variëren van één exemplaar tot vele tientallen. In totaal hangen er in Vlaanderen 3.555 camera’s, aangekocht door de lokale politie of de gemeente. 

Het gaat zowel om de gewone veiligheids- en bewakingscamera’s als de nieuwere ANPR-camera’s. In de telling werden flitscamera’s buiten beschouwing gelaten. En ook de ontelbare camera’s van particulieren zijn niet meegeteld. 

(op de interactieve kaart kan u met de cursor naar uw gemeente zoeken en wie er op klikt ziet zijn/haar politiezone en het aantal camera's, het aantal voor 2012, het aantal na 2012, het aantal ANPR's, het aantal "gewone")

Over welke camera’s gaat het?

Met gewone camera’s worden camera’s bedoeld die videobeelden opleveren die al dan niet simultaan bekeken en opgenomen worden. ANPR camera’s - voluit Automatic Number Plate Recognition - herkennen nummerplaten van auto’s. In een oogwenk weet de camera of een auto geseind of gestolen is, of rondrijdt zonder verzekering. En hij kan ook ingezet worden bij trajectcontrole en bij vrachtwagensluizen.

Beide modellen bestaan in twee vormen : vast - aan een gevel of een paal bevestigd -, of mobiel - aan een auto of een motor bevestigd of gewoon verplaatsbaar.

Wie koopt de camera’s?

Wie de camera’s aankoopt en waar ze hangen, daar is voorlopig nog niet echt een lijn in te trekken. Zo hebben steden als Antwerpen en Mechelen er honderden, terwijl Gent er amper 42 heeft. Ook in meer landelijk is er een spreidstand: politiezone BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) heeft er geen, Politiezone Balen-Dessel-Mol 121.

De camera’s in cijfers

Maar liefst 91 procent van de politiezones heeft het aantal camera’s verhoogd in deze legislatuur. Voor 2012 hingen er 973 camera’s – de afgelopen vijf jaar werd dat aantal meer dan verdrievoudigd. Het zijn vooral de hoogtechnologische ANPR-camera’s die in opmars zijn: van enkele tientallen in 2012 tot 1.154 vandaag. 

En het lijkt er voorlopig niet op dat die trend de komende tijd zal afnemen. Meer nog: 77 procent van de politiezones laat weten dat ze in de nabije toekomst van plan zijn om meer camera’s aan te kopen. Vandaag de dag hangen er in twaalf politiezones nog geen camera’s, maar acht daarvan hebben wel plannen om dat te doen. Het lijkt er dus op dat de politiezones waar u niet geobserveerd kan worden, binnenkort verleden tijd zijn.

(Deze telefonische bevraging via de politiezones en gemeenten geeft een minimumgetal aan. Niet alle diensten konden ons met volle zekerheid een aantal opgeven. Naar ons aanvoelen ligt het aantal nog een beetje hoger.)

Meest gelezen