ACV wil 25.000 "basisbanen" voor wie al meer dan 2 jaar werkzoekend is

1 op de 3 werkzoekenden is na 2 jaar bemiddeling en begeleiding bij de VDAB nog niet aan het werk. Toch is het doel van zo'n activeringstraject een job vinden. Daarom stelt het ACV voor om die mensen een "basisbaan" aan te bieden: een contract van onbepaalde duur met een minimumloon van 1.700 euro bruto per maand. Zeg maar een door de overheid gesubsidieerde baan.

Het blijft de achilleshiel van onze economie. Vooral laaggeschoolden vinden, ondanks de economische heropleving, moeilijk een job.  In augustus 2017 waren er 65.977 werkzoekenden langer dan 2 jaar ingeschreven bij de VDAB. Ze kunnen perfect meedraaien in het gewone arbeidscircuit, maar hebben niet het geschikte profiel of de juiste kwalificaties om aan werk te geraken, ondanks de langdurige activering.  

Basisbanen, een nieuw begrip

Vaak krijgen vakbonden het verwijt dat ze werknemers te veel pamperen. Met dit voorstel wil het ACV werkzoekenden effectief aan het werk krijgen via een contract van onbepaalde duur, al is het met een minimumloon.  "Als ze in zo'n basisbaan het sectorale minimumloon krijgen, blijven ze tegelijk geprikkeld om verder te zoeken naar een andere job", zegt Ann Vermorgen, nationaal secretaris van het ACV. "Dankzij vorming en opleiding op de werkplek bouwt de werknemer ook verder aan zijn competenties om te kunnen doorgroeien."

"We stellen vast dat mensen die echt hun best doen en heel actief begeleid worden, uiteindelijk toch geen job vinden. Dat vreet aan je zelfvertrouwen, je begint te twijfelen aan je competenties. Als je die mensen een basisbaan aanbiedt, kunnen ze ervaring opdoen en maken ze  opnieuw deel uit van de maatschappij."

Essentieel is dat het werkzoekenden vrijwillig kunnen instappen in zo'n basisbaan. Mocht het een verplichting worden, dan zou het gemeenschapsdienst zijn, een plan dat in regeringskringen ook al is geopperd.

Op kosten van de Vlaamse overheid

Het ACV mikt op 25.000 basisbanen. Daarvoor is een budget van 285 miljoen euro nodig van de Vlaamse overheid. "Dat is nog altijd een stuk minder dan bijvoorbeeld de loonkostsubsidies van zo'n 630 miljoen euro, die de overheid uittrekt voor zijn doelgroepenbeleid (jongeren, ouderen, personen met een arbeidshandicap)."

Door mensen aan een job te helpen spaar je als overheid ook geld uit. Want er zijn fiscale opbrengsten, RSZ-bijdragen en er is natuurlijk ook de uitgespaarde werkloosheidsuitkering.

Welke jobs?

Basisbanen moeten gezocht worden in sectoren die maatschappelijke noden lenigen. Het kunnen ondersteunende jobs zijn in het onderwijs, de zorgsector, de maatschappelijke dienstverlening, de milieusector (zoals natuurparken), het openbaar erfgoed, de sociale economie, de culturele sector, de sport of het openbaar vervoer.

Voorbeelden heeft het ACV al bij de hand: "Het samenleven in grote appartementsgebouwen zou gebaat zijn met huisbewaarders en
technische medewerkers die orde op zaken houden en zo de huisvrede helpen bewaren. Het openbaar vervoer kan toezicht bij haltes en op tram en bus wel gebruiken. Woonzorgcentra en scholen waarderen extra helpende handen bij maaltijdtoezicht of in de cafetaria. Extra hulp bij  onderhoud van openbare ruimtes en natuurgebieden stopt verloedering en verwaarlozing en helpt het zwerfvuil wegwerken."

Concurrentievervalsing

Een voor de hand liggende kritiek is uiteraard dat deze door de overheid gesubsidieerde jobs de plaats innemen van andere banen. "Helemaal niet", volgens het ACV. "Daarom dat we ze net willen inzetten daar waar de concurrentiële economie er geen brood in ziet."

Toch wil het ACV ook de deur openzetten voor de privésector. "Maar dan moet er wel degelijk ernstig op toegekeken worden zodat andere jobs niet worden weggeconcurreerd. Want het zijn nu eenmaal goedkope arbeidskrachten. Maar het systeem kan werken, ook in de privé. Dat hebben de dienstencheques al bewezen. Daarin zijn ook heel wat privébedrijven actief. En uiteindelijk trekt de overheid voor dit systeem 1,2 miljard euro uit. Maar de praktijk bewijst het succes ervan.

Meest gelezen