Maxime Anciaux - All rights reserved

Middenveld roept op om kwaliteit in woonzorgcentra te verbeteren

Meer geld, meer personeel, een kwaliteitslabel, ... De voorstellen verschillen van organisatie tot organisatie. Wat ze wel gemeen hebben, is de verontwaardiging na de "Pano"-reportage over wanpraktijken in commerciële woonzorgcentra. 

Ouderenbeweging OKRA wil dat de woonzorgcentra financieel transparanter worden. Die transparantie moet een beter zicht geven op besparingen in de centra. Daarnaast eist de vereniging dat de residentiële gebruikers vertegenwoordiging krijgen in het beheer van de sector.

Volgens OKRA werden normen, die nadelig zijn voor commerciële spelers, de laatste jaren alleen maar afgezwakt. "Welke politieke partijen zijn verweven met die grote commerciële spelers en kiezen resoluut voor de commercialisering van de ouderenzorg?"

Er is nood aan objectieve kwaliteitscriteria.

Zorgnet-Icuro

Ook Zorgnet-Icuro pleit voor financiële transparantie, met een opgelegd uniform boekhoudschema, zoals dat voor ziekenhuizen al jaren bestaat. De koepel van ziekenhuizen en zorginstellingen in Vlaanderen vraagt ook een kwaliteitslabel voor woonzorgcentra.

"De afgelopen jaren lieten nagenoeg alle Vlaamse ziekenhuizen zich doorlichten door een externe instantie, waarna ze een officieel internationaal kwaliteitslabel of keurmerk ontvingen. Die beweging moeten we doortrekken naar de woonzorgcentra"

Alle informatie moet voor Zorgnet-Icuro worden samengebracht op een website om te vermijden dat ouderen zich laten misleiden door aantrekkelijke promotiecampagnes. "We vragen ook dat centra die blijven falen op het vlak van kwaliteit hun erkenning verliezen."

Te weinig personeel om ouderen te verzorgen.

BBTK

De schrijnende toestanden zijn een gevolg van de hoge werkdruk en het aanhoudende personeelstekort. Dat is hoe de BBTK denkt over de kwestie. Volgens de Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden van het ABVV gaat zorg verder dan alleen een medische zorg. Ook luisteren is belangrijk.

"Het personeelstekort maakt de job voor veel werknemers te zwaar. Ze vinden het erg dat ze bewoners niet kunnen verzorgen zoals het moet", stelt secretaris van BBTK Antwerpen Kristien Merckx in een opiniestuk. "Daardoor en door de zware fysieke belasting vallen veel werknemers uit."

Merckx is streng voor Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). "Ik hoor de minister zeggen dat er de laatste jaren 2.000 werknemers extra zijn ingezet. Dat klink veel. Maar het gaat hier over ongeveer 45.000 bewoners verspreid over meer dan 400 woonzorgcentra."

Problemen in commerciële centra zijn niet nieuw.

LBC-NVK

De christelijke bediendenvakbond LBC-NVK wil hogere en moderne personeelsnormen in de woonzorgcentra en een betere financiering die rekening houdt met de gestegen zorgzwaarte van de bewoners. De vakbond vraagt ook om voor (beursgenoteerde) groepen in de ouderenzorg afdwingbare transparantieregels uit te werken.

"De overheid zou sneller beschermende maatregelen moeten kunnen nemen om de continuïteit en de kwaliteit van de zorg te garanderen", klinkt het. LBC-NVK wil een verbod op winstuitkeringen aan aandeelhouders in de zorg en welzijnssectoren.

De reportage schetst een eenzijdig beeld.

VLOZO

De sector van de commerciële woonzorgcentra kan haar dienstverlening op sommige punten zeker nog verbeteren, zegt het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO). De koepelorganisatie vindt wel dat de "Pano"-reportage een te eenzijdig beeld schetst.

"Niemand maakt winst op de pure zorgtaken. We maken wel het verschil op het woonelement: de kameroppervlakte, de woonomgeving, de ligging en de keuzemogelijkheden."

De koepelorganisatie betwist dat de gemiddelde dagprijs in de private sector minstens 70 euro bedraagt, zoals de reportage zegt. VLOZO verwijst daarbij naar een studie van een professor van het HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (2015).  Daaruit blijkt een dagprijs van 56 euro.

Meest gelezen