Peeters over effectentaks: "Advies Raad van State grondig bekijken en zorgen dat wetgeving goed in mekaar steekt"

Volgens CD&V-vicepremier Kris Peeters moet de regering het kritische advies van de Raad van State over de effectentaks "au seriéux nemen". Maar het is zeer de vraag of er ook effectief iets aan de tekst zal gewijzigd worden.

De effectentaks werd beklonken in het zomerakkoord van de federale regering en wordt beschouwd als een politieke overwinning voor de CD&V. Maar de Raad van State heeft nu in een advies gezegd dat de tekst over de taks niet goed in mekaar steekt: er is volgens de Raad sprake van discriminatie omdat een aantal belangrijke aandeelhouders de dans ontspringen.

In de Kamer vroeg de oppositie aan de meerderheidspartijen wat ze met dat advies zullen doen. De SP.A richtte zich rechtstreeks tot de CD&V. "Als jullie vandaag opnieuw het vertrouwen geven, dan begraven jullie nu de effectentaks", zei fractieleider Meryame Kitir net voor de vertrouwensstemming  over de regeerverklaring.

Volgens VRT-journalist Johny Vansevenant was er binnen de meerderheid aanvankelijk het consigne dat niemand van de meerderheid wat mocht zeggen. Maar in de wandelgangen van het Parlement liet de CD&V bij monde van vicepremier Kris Peeters toch verstaan dat er aan de tekst zal moeten gesleuteld worden. "Wij gaan dat advies heel ernstig bekijken. We moeten serieuze wetsontwerpen indienen die overeind blijven en de toets van de Raad van State en het Grondwettelijk Hof kunnen doorstaan. Daar zullen we de volgende dagen hard aan werken."

Maar dieper en concreter ging Peeters niet.  Volgens Vansevenant zal er allicht weinig tot niets veranderen aan de wettekst van de effectentaks. "Het zomerakkoord zit vol met evenwichten en die moeten gerespecteerd worden. De vraag is dan of je de effectentaks dan plots kan verstrengen. Ik vermoed dat er daar weinig aan zal veranderen." 

Ik vermoed dat dit een storm in een glas water zal blijven en dat er niets zal wijzigen aan de tekst van de effectentaks

VRT-journalist Johny Vansevenant

Meest gelezen