Videospeler inladen...

Vandeurzen na "Pano"-reportage: "Goede zorg gaat ook over levenskwaliteit en sociaal contact"

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wil duidelijke afspraken maken met de sector van de woonzorgcentra over wat "goede zorg" moet inhouden. "Dat is meer dan basiszorg. Het gaat over levenskwaliteit, eenzaamheid en sociaal contact", zegt hij. De minister is ook van plan om gesprekken te voeren over de personeelsnorm en de financiering.

De minister zegt dat hij behoorlijk was aangedaan door de "Pano"-reportage van journaliste Lina Nasser over schrijnende toestanden in de commerciële woonzorgcentra. "We moeten gaan naar een fundamenteel debat over de toekomst van de residentiële ouderenzorg. We moeten fors investeren om het probleem van de stijgende zorgzwaarte in onze woorzorgcentra aan te pakken", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1.

"We blijven ook investeren in extra personeel", stelt Vandeuzen. Volgens hem komen er in deze legislatuur 2.000 extra werknemers bij. De minister wil met de sector onderhandelen over de personeelsnorm (het minimale aantal werknemers dat er moet zijn in een woonzorgcentrum) en over de financiering. Die moet meer in functie zijn van de zorgbehoefte van de bewoners.

"Daarnaast moeten we heel duidelijk afspreken wat er onder goede zorg wordt verstaan. Dat is meer dan basiszorg. Het gaat over levenskwaliteit, over eenzaamheid, over sociale contacten", zegt de minister, die ook erkent dat er meer controle nodig is. "De woonzorgcentra van de toekomst zijn de prioriteit voor de komende jaren."

Hij roept de commerciële woonzorgcentra op om transparanter te zijn en "filmpjes waarin de indruk wordt gewekt dat het een  soort hotel is" achterwege te laten. "Dat is niet wat mensen verwachten. Mensen verwachten van een woonzorgcentrum dat het een warme plek is waar je de nodige zorg kan krijgen en waar je zo goed mogelijk kunt samenleven en sociale contacten kunt hebben. Toon waarop jij als woonzorgcentrum die kwaliteitsvolle zorg waarmaakt."

Groen: "Beursgenoteerde bedrijven horen niet thuis in de zorg"

Oppositiepartij Groen vraagt een grondig debat over de commercialisering van de zorg, de personeelsnormen in alle rusthuizen en de rol van de zorginspectie. "Beursgenoteerde bedrijven die rusthuizen verhandelen alsof het om yoghurtpotjes gaat, horen niet thuis in de zorg. Wanneer enkel winst het doel is, vertaalt zich dat naar de kwaliteit van de zorg",  zegt Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt.

Groen stelt daarom voor wettelijke grenzen op winsten te zetten. Een sociaal rendement voor ondernemers die zorgkwaliteit vooropstellen kan, maar miljoenenwinsten maken door te besparen op essentiële onderdelen van goede zorg zoals gezonde voeding, is onaanvaardbaar.

De lage personeelsnormen zijn een probleem in alle rusthuizen, aldus Van den Brandt nog. "Een rusthuis dat voor een nachtdienst twee mensen inzet voor 60 ouderen is vandaag "wettelijk in orde". Dan weet je toch dat er iets schort aan de wet. Personeel in rusthuizen werkt zich vandaag de ziel uit het lijf, maar heeft veel te weinig tijd. De Vlaamse regering moet de normen verstrengen en meer middelen vrijmaken om extra personeel naar de rusthuizen te leiden.

SP.A: "Vandeurzen moet optreden"

De SP.A vraagt Vandeurzen om snel op te treden tegen wantoestanden. "Het is helaas niet de eerste keer dat we worden geconfronteerd met beelden en getuigenissen over gebrekkige zorg, ondervoeding en schrijnende eenzaamheid in de Vlaamse rusthuizen", zegt Vlaams Parlementslid Jan Bertels.

Volgens hem moet minister Vandeurzen dringend ingrijpen. En niet enkel door meer middelen en personeel te beloven.  "Hij moet zijn verantwoordelijkheid nemen en een einde maken aan die situaties door de rusthuisuitbaters in kwestie tot de orde te roepen. Hier en nu, en niet alleen met begrotingsbeloftes voor de komende jaren."

Het SP.A-parlementslid pleit ook voor een herorganisatie van de inspectiediensten. "Hoe kan het dat journalisten en verplegers keer op keer met schokkende getuigenissen naar buiten komen, terwijl de Vlaamse zorginspectie die wantoestanden blijkbaar over het hoofd ziet?"

Meest gelezen