"Breaking bad"-fans blijven beroemde pizzascène imiteren

"Nu is het genoeg. Dat hek komt er." De (echte) eigenaar van het huis dat in de tv-serie "Breaking bad" fungeerde als woning van de scheikundeleraar die dealer wordt in crystal meth, Walter White, is immers het vandalisme aan en in de buurt van het huis grondig beu. De werken van een hek dat opdringerige en vooral ongemanierde fans op een afstand moet houden, zijn zopas gestart.

Joanne Quintana, wiens moeder eigenaar is van het huis, op nieuwswebsite KOB 4: "We hebben het gevoel dat we opgesloten zitten in ons eigen huis. We durven niet vertrekken, want dan gebeurt er altijd wel iets onvoorziens. Als er een evenement plaatsheeft in de buurt, dan kunnen er die dag nog tot 100 fans de woning komen bekijken."

"Sommigen stelen dan een steen uit de oprit, als souvenir. Of ze bellen aan om de garagepoort te sluiten, om zo een betere foto te kunnen nemen. Of we moeten naar binnen gaan. Alsof ze het recht hebben te zeggen wat wij in ons eigen huis moeten doen."

Ook de buren hebben al meerdere keren in de pers hun ongenoegen geuit, omdat bijvoorbeeld hun oprit versperd was, in hun tuintjes gewandeld werd of bloemen voor hun huizen vertrappeld werden.

Frank Sandoval, die als reisorganisator uitstapjes naar het huis regelt, beklemtoont dat hij soms meer politieagent is dan reisleider. Dat komt vooral door de uit de serie bekende pizzascène (zie fragment hierboven): "Er gaat geen dag voorbij dat we geen klachten krijgen. Het is zelfs al zover gekomen dat ik op dak moet klimmen om pizza’s, die erop gegooid zijn, weg te halen."

Joanna Quintana: "Het was geen makkelijke beslissing om een hek te plaatsen. Alsof we nu gevangen zitten in ons eigen huis. Zo straffen we eigenlijk onszelf, terwijl we niets gedaan hebben."

De werken zijn intussen begonnen:

Meest gelezen