44 vluchtelingen verliezen status omdat ze lange tijd terug naar thuisland gingen

Het voorbije anderhalf jaar is bij 44 vluchtelingen de beschermingsstatus ingetrokken omdat ze met vakantie vertrokken naar hun land van herkomst. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen. De meesten onder hen zijn Irakezen en Afghanen.

Het afgelopen anderhalf jaar onderzocht het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen in ons land 118 dossiers met betrekking tot vluchtelingen die voor een aantal weken terugkeerden naar het land dat ze ontvlucht hadden. Het CGVS onderzoekt of het in deze gevallen gaat om een geval van fraude of misbruik. 

In 44 gevallen werd de beschermingsstatus ingetrokken. 56 dossiers worden nog onderzocht. De meesten onder hen zijn Irakezen en Afghanen. In 18 gevallen werd de status niet ingetrokken. 

Wanneer vluchtelingen hun beschermd statuut verliezen, gaat de Dienst Vreemdelingenzaken na of ook de verblijfsvergunning moet worden ingetrokken. Dit wordt geval per geval bekeken.