Jasper Jacobs

Muyters schiet voorstel ACV af: "We stappen net af van door de overheid gesubsidieerde banen"

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) vindt het een slecht idee om langdurig werklozen een door de overheid gesubsidieerde job aan te bieden, bijvoorbeeld als ondersteundend personeel in de zorg of het onderwijs. Hij reageert daarmee op een voorstel van de christelijke vakbond ACV. We moeten doorgaan op de ingeslagen weg, zegt Muyters, en dat is mensen via de VDAB intensief begeleiden naar een job in de privésector.  

"Ik ben hier geen voorstander van, omdat we dan opnieuw gaan naar door de overheid gesubsidieerde banen. We zijn daar nu net van afgestapt", zegt Muyters. "We hebben die systemen, zoals de PWA's bijvoorbeeld, hervormd zodanig dat we gaan naar werkervaringsplaatsen die voorbereiden op een job in het normale economische circuit. Dat is een veel betere weg."

Muyters wil langdurig werklozen via intensieve begeleiding aan een job helpen. Daarvoor starten in januari 2018 twee nieuwe projecten: wijkwerken en tijdelijke werkervaring. Bij allebei is het de bedoeling om langdurig werklozen opnieuw te laten proeven van de werkvloer, zodanig dat ze later wel een "gewone" job kunnen vinden. 

"We hebben dit gerealiseerd om mensen die langdurig werkloos zijn geweest, die soms ook wat attitude of competenties missen, op een andere manier te gaan begeleiden, via een tijdelijke werkervaring. Zodanig dat ze terug de smaak te pakken krijgen van de werkvloer en terug die attitude en competenties oppakken, maar steeds onder begeleiding van de VDAB."

De minister meent dat het voorstel van het ACV ertoe zal leiden dat mensen in het statuut blijven hangen, in plaats van op zoek te gaan naar een andere job. Hij wijst er ook op dat er in de privésector heel wat vacatures moeilijk of niet ingevuld raken en dat het aantal langdurig werklozen in dalende lijn gaat.

Meest gelezen