© Kees van de Veen

Asbest in industrieel reinigingsmiddel

Een tiental industriële bedrijven heeft een reinigingsmiddel gekocht waarin het kankerverwekkende asbest zit. Ze kregen de raad om het niet te gebruiken.

Vier Vlaamse reinigingsbedrijven kochten onlangs een industrieel reinigingsmiddel van een bedrijf in Dordrecht in Nederland. Ze verkochten het middel door aan een tiental klanten in Vlaanderen. Maar het middel bleek besmet met asbestvezels, en die zijn kankerverwekkend. Het Vlaams departement Omgeving, ondermeer bevoegd voor leefmilieu, is een onderzoek gestart. Ook de arbeidsinspectie is ingeschakeld.

"We hebben contact opgenomen met een tiental bedrijven waar het middel gebruikt is," zegt Brigitte Borgmans van het departement Omgeving. "Het product mag niet meer gebruikt worden en niet meer geopend. Als er toch verpakkingen open zijn, dan moeten die stofdicht afgedekt worden." Volgende week wordt bekeken hoe het reinigingsmiddel veilig kan worden afgevoerd.

Meer onrust in Nederland

In Nederland hebben mogelijk 140 bedrijven met het middel gewerkt. Het gaat meestal om grote industriële bedrijven, ondermeer scheepsbouwers. Verschillende van die bedrijven hebben hun werken stilgelegd en personeel naar huis gestuurd. De concentratie asbest zou zeer laag zijn, maar Nederlandse inspectiediensten achten de kans reëel dat arbeiders zijn blootgesteld aan asbest. Gespecialiseerde bedrijven zijn nu bezig met de sanering.

Intussen is het nog onduidelijk hoe de asbestvezels in het reinigingsmiddel terechtgekomen zijn.

Meest gelezen