Nicolas Maeterlinck

Crombez wil af van winstbejag binnen ouderenzorg

Sp.a-voorzitter John Crombez wil niet langer dat ouderenzorg wordt aangeboden door organisaties die winstbejag nastreven.

"Private bedrijven proberen zoveel mogelijk de groeiende markt van de vergrijzing binnen te komen", stelde Crombez zondag in het middagnieuws van VTM. Dat ze participeren in gebouwen en infrastructuur, is voor hem op zich geen probleem, "maar niet in de verzorging".

Aanleiding was de undercoverreportage van Pano die serieuze pijnpunten in de commerciële zorgcentra blootlegde. De Vlaamse socialisten willen af van winstmaximalisatie in de ouderenzorg. "Ouderen verzorgen moet zonder winstdoel gebeuren", luidde het.

In De Zevende Dag benadrukte Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) dat vennootschappen al langer dan vandaag zorgcentra uitbaten en ontkende dat de overheid zich terugtrekt uit de zorg. "Er is nog nooit zoveel geïnvesteerd in de residentiële zorg", aldus Vandeurzen.  

Vandeurzen herhaalde ook dat hij een plan klaar heeft met acties om de ambitie van een betaalbare en kwaliteitsvolle zorg te kunnen realiseren. Hij wil ook een protocolakkoord met wederzijdse engagementen afsluiten met de sector.

Meest gelezen