AP

Het heilzame effect van paddo's bij depressie: ja, er is een link, maar nee, experimenteren blijft gevaarlijk

Kunnen mensen die aan een depressie lijden, gebaat zijn met het gebruik van hallucinogene paddenstoelen? Een Brits onderzoek lijkt daarop te wijzen. Psilocybine, de stof die de hallucinaties veroorzaakt, heeft een "resettend" effect op hersengebieden die actief zijn bij mensen met een depressie. Maar, zo waarschuwen wetenschappers, er is nog veel meer onderzoek nodig. Zelf gaan experimenteren met paddenstoelen blijft uit den boze.    

"Magic mushrooms", hallucinogene paddenstoelen, is een verzamelnaam voor alle paddenstoelen die een "bewustzijnsveranderende" werking hebben. Ze komen de laatste jaren vaak onder de aandacht als een nieuwe drug, mét de nodige waarschuwingen. Het effect is vergelijkbaar met dat van LSD. De stof die verantwoordelijk is voor de hallucinaties, is psilocybine. Sommige mensen geloven dat psilocybine, en bij uitbreiding het gebruik van "paddo's", ook een therapeutische werking kan hebben.

Er waren al aanwijzingen dat psilocybine delen in de hersenen beïnvloedt die heel sterk actief zijn bij mensen met een depressie. Vorig jaar voerden wetenschappers van het Imperial College London in Groot-Brittannië voor het eerst een klinische studie uit om na te gaan of psilocybine heilzaam kan zijn bij mensen met een depressie bij wie andere behandelingen geen effect hadden.

De resultaten waren "bemoedigend": na twee psychotherapeutische sessies waarbij ook psilocybine werd toegediend, waren de symptomen bij alle deelnemers verminderd.  Met dien verstande dat het een studie bij slechts 12 mensen betrof en dat er geen controlegroep met gezonde mensen was. De onderzoekers waren er ook niet uit wat het precieze effect dan wel was.

(Foto: schematische voorstelling van een psilocybine-molecule)

Reporters

Amygdala en defaultnetwerk

Hetzelfde Britse team voerde nu een nieuw onderzoek uit bij 19 mensen met een depressie bij wie conventionele behandelingen geen effect hadden. Elke patiënt kreeg een dosis van 10 milligram en eentje van 25 milligram psilocybine. Voor en na de behandeling werden hersenscans gemaakt. Op die scans was te zien hoe psilocybine een effect had in twee delen van de hersenen:

  • de amygdala, dat deel van de hersenen dat in sterke mate bepaalt hoe we omgaan met emoties zoals angst en onrust, vertoonde minder activiteit. Hoe minder actief, hoe groter ook de verbetering van de symptomen
  • het defaultnetwerk (DMN), een gebied in de hersenen dat vooral actief is in een toestand van rust, vertoonde meer stabiliteit

De deelnemers rapporteerden een onmiddellijke verbetering van hun symptomen die tot vijf weken aanhield.

"Geen aanleiding om zelf te gaan experimenteren"

"Voor het eerst hebben we duidelijk veranderingen in hersenactiviteit kunnen aantonen bij mensen met een depressie bij wie eerdere behandelingen geen effect hadden en die psilocybine kregen,", zegt dokter Robin Carhart-Harris, hoofd van het onderzoeksteam van Imperial College London. "Patiënten beschreven hoe ze zich "gereset" voelden na de behandeling."

Maar ook hier zijn er de nodige waarschuwingen: de studie blijft nog altijd klein en ook nu was er geen controlegroep met gezonde mensen waarmee de hersenscans vergeleken konden worden. Er zijn dus nog meer en uitgebreidere studies nodig, zeggen de wetenschappers.

Carhart-Harris had en heeft ook een uitdrukkelijke waarschuwing voor het grote publiek: "Dit is absoluut geen reden om te beginnen experimenteren met zelfmedicatie", klinkt het luid en duidelijk.

Meer lezen?

Meest gelezen