AFP or licensors

Paus Franciscus verklaart 35 personen heilig

Tijdens de zondagsmis op het Sint-Pietersplein heeft paus Franciscus 35 personen toegevoegd aan de lange lijst van katholieke heiligen. Het gaat voornamelijk om martelaren uit de 16e en 17e eeuw. 

Dertig nieuwe heiligen zijn katholieke martelaren, zowel priesters als leken, die in 1645 werden vervolgd door Nederlandse calvinisten in Brazilië. Drie andere heiligen zijn inheemse Mexicaanse jongeren: Cristobal, Antonio en Juan. Zij werden in de 16e eeuw gedood, omdat ze zich bekeerd hadden tot het katholicisme en geweigerd hadden om terug te keren naar hun oude geloof. 

Daarnaast werden ook twee priesters heilig verklaard. De Spanjaard Faustino Miguez (1831-1925) heeft zijn leven gewijd aan onderwijs en het bestuderen van bepaalde therapeutische planten. Als leraar stichtte hij ook een school voor jonge meisjes. De minderbroeder Antonio Falcone (1669-1724) reisde zijn hele leven als priester door het zuiden van Italië. Hij werd al in 1825 zalig verklaard.

Meest gelezen