Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Venezuela kiest nieuwe gouverneurs

De regionale verkiezingen van vandaag in Venezuela worden na de meer dan 120 doden tijdens betogingen in heel het land, het buitenspel zetten van het parlement en de beschuldigingen dat president Nicolas Maduro van het land een dictatuur wil maken, beschouwd als een belangrijke graadmeter. De oppositie is vastberaden aan de verkiezingen deel te nemen ondanks de groeiende repressie.

Venezuela kiest in alle 23 deelstaten nieuwe gouverneurs. Na lang wikken en wegen heeft de oppositie besloten om aan de regionale verkiezingen deel te nemen. Maar een resem kandidaten werd op voorhand al uitgesloten, bovendien bestaat er heel wat twijfel over een eerlijke en transparante afloop.

In de optiek van de VS en de EU heeft de socialistische president Nicolás Maduro na maandenlange, aanhoudende betogingen met meer dan 120 doden de facto een dictatuur gevestigd in het olierijkste land ter wereld. De regionale verkiezingen worden daarom een belangrijke graadmeter, want 20 van de 23 deelstaten worden momenteel door socialisten bestuurd.

Begin augustus was na een door de oppositie geboycotte stemming een grondwetgevende vergadering met 545 leden geïnstalleerd, die door politiek correcte socialisten wordt gedomineerd en als bovengeschikt staatsorgaan de taken van het parlement heeft overgenomen. Onlangs nog werden politici uit de oppositie wegens de protesten tegen Maduro en vermeende oproepen tot geweld met zware gevangenisstraffen bedreigd.   

Maduro insinueerde tijdens de verkiezingscampagnes dat de Amerikaanse president Donald Trump na het opleggen van sancties aan hetzelfde zeel trekt als de oppositie. De laatste tijd spreekt hij steeds meer over zogezegde plannen van Trump om hem te vermoorden. In de verkiezingsstrijd probeerde Maduro dan ook de "factor Trump" uit te spelen om stemmen voor de socialisten te winnen. "Elke socialistische stem zal een anti-Trump stem zijn", benadrukte Maduro.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Minister van Defensie Vladimir Padrino López zei donderdag: "Elke stem moet, los van elke politieke overtuiging en ideologie, een stem zijn tegen interventionisme, tegen de inmenging in binnenlandse aangelegenheden, tegen de aanvallen op onze soevereiniteit".

De oppositie mikt op een kiesopkomst van minstens 60 procent en hoopt op een stem tegen Maduro. Ondanks de grootste oliereserves ter wereld is het land afgegleden in de diepste crisis uit zijn bestaan. Toeristen trekken met een grote boog rond Venezuela, dat ook door enorm hoge moordcijfers wordt geconfronteerd en momenteel door bijzonder weinig buitenlandse luchtvaartmaatschappijen wordt aangevlogen.

Dankzij gerichte voedselhulp en sociale maatregelen hebben de sinds 1999 regerende socialisten ondanks voedseltekorten, de medische noodsituatie en de hoogste inflatie ter wereld bij de armere klasse nog veel aanhangers. Ook het door Maduro goed gevoede leger blijft voorlopig trouw aan de president.

De oppositie bestaat voor het overgrote deel uit de alliantie Mesa de la Unidad Democrática (MUD/Tafel van de Democratische Eenheid). De MUD werd in 2008 opgericht, nog ten tijde van de in 2013 overleden president Hugo Chávez. De alliantie bestaat uit een twintigtal partijen, van sociaaldemocraten over liberalen en conservatieven tot de groenen. Omdat de socialistische Eenheidspartij in alle geledingen van de maatschappij is doorgedrongen, gelooft men dat enkel gezamenlijk voor verandering kan gezorgd worden. Maar de laatste tijd nemen de conflicten toe over de juiste politieke koers na het buitenspel zetten van het parlement. Ook over de vraag of men dan wel aan de verkiezingen moest deelnemen, liepen de meningsverschillen hoog op.  

Meest gelezen