Videospeler inladen...

"1 op de 8 mensen met laag inkomen stelt doktersbezoek uit"

Vandaag is het Werelddag van Verzet tegen Armoede. De koepelorganisatie Netwerk tegen Armoede waarschuwt voor "de diepe kloof tussen arm en rijk" op het vlak van gezondheid.  

Met de leuze "Gezondheid verdraagt geen uitstel" wil Netwerk tegen Armoede het belang benadrukken van betaalbare gezondheidszorg. "1 op de 8 mensen met een laag inkomen stelt een bezoek aan de dokter of tandarts uit om financiële redenen", weet Netwerk tegen Armoede.

"Veel mensen in armoede hebben (veel) vaker dan gemiddeld gezondheidsproblemen, ook op het vlak van geestelijke gezondheid. Gezondheid is heel bepalend voor het welzijn van iemand en net op dat punt gaapt er een diepe kloof tussen arm en rijk", klinkt het.

"Samen met mensen in armoede uit onze 60 verenigingen waar armen het woord nemen, zullen we de aandacht vestigen op de nood aan een betere toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg", zegt woordvoerder Frederic Vanhauwaert. "Alleen zo kunnen we vermijden dat mensen een doktersbezoek uitstellen om financiële redenen."

Aanbevelingen

Netwerk tegen Armoede heeft een aantal concrete voorstellen, die volgens hen de gezondheidszorg voor armen toegankelijker kan maken:

  • Voer een algemene derdebetalersregeling in en breid die uit naar andere zorgverstrekkers (tandarts, kinesist)
  • Bekijk welke rechten vaker automatisch toegekend kunnen worden
  • Investeer in kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg, zoals wijkgezondheidscentra
  • Bouw een eerstelijnspsychologische functie uit
  • Geef mensen met een beperking een volwaardige plaats in de maatschappij door hen een menswaardig inkomen boven de armoedegrens te geven, zonder hen van het kastje naar de muur te sturen
  • Herwerk de regels rond referentieadressen, zodat elke dakloze het kan gebruiken om rechten te openen

Meest gelezen