Binnenkort gelijk loon voor gelijk werk?

Het Europees Parlement stemde vandaag vóór een aanpassing van de detacheringsrichtlijn. Daarmee zou er de komende weken eindelijk een doorbraak kunnen komen in de detacheringskwestie. 

Vandaag stemde men in de commissie van Werk en Sociale Zaken vóór een aanpassing van de detacheringsrichtlijn. Als gevolg krijgt het Europees Parlement een mandaat om haar standpunt te vertegenwoordigen bij de Europese Commissie. Volgende week maandag is het de beurt aan de ministers van Werk en Sociale Zaken. Daarmee zou er de komende weken eindelijk een doorbraak kunnen komen in de veelbesproken Europese discussie rond detachering die al meer dan een jaar aansleept. 

Detachering voor dummies

Detachering houdt in dat een bedrijf haar werknemers tijdelijk in een ander EU-land doet werken. De 'detacheringsrichtlijn' (lees: de wet rond detachering) uit 1996 stelt dat zulke werknemers het minimumloon moeten ontvangen van het land waar ze komen werken. In 2015 werkten er in totaal zo'n 2,05 miljoen werknemers in een ander EU-land, vooral in de bouw- en transportsector. 

Waarover gaat de discussie?

In maart 2016 stelde Marianne Thyssen als Europees commissaris voor Werk en Sociale Zaken een aanpassing van de detacheringsrichtlijn voor. De Europese Commissie wil de periode van detachering beperken tot maximaal twee jaar en gedetacheerde werknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden geven als lokale. Dit betekent hetzelfde loon voor hetzelfde werk en verder ook gelijke voordelen zoals bijvoorbeeld een dertiende maand. Sommige EU-lidstaten – vooral Oost- en Centraal-Europese lidstaten zoals Polen – zijn hier tegen, terwijl anderen (met Frankrijk op kop) het voorstel steunen.  

Met de huidige wetgeving is er volgens sommige, vooral West-Europese landen sprake van sociale dumping. Europese bedrijven kunnen misbruik maken van de situatie door zogenaamde ‘postbusbedrijven’ op te zetten, waarbij ze erg goedkope werkkrachten uit andere landen vaak in slechte omstandigheden tewerkstellen. Daardoor zijn er bijvoorbeeld ook minder Belgische chauffeurs in de transportsector, hoewel het transport op de Belgische wegen toeneemt.                                                                          

Vooral de Franse president Macron is het gezicht van de voorstanders. Hij stelt een nog strengere richtlijn voor dan Thyssen met een maximale detacheringsperiode van slechts één jaar. De sociale dumping in Europa stopzetten is namelijk een belangrijk punt voor Macron om in Frankrijk de evolutie naar een socialer Europa te kunnen aantonen.

Enkele voornamelijk Oost-Europese landen zijn echter tegen het voorstel. Een dergelijke aanpassing zou volgens hen het vrij verkeer van diensten in de Unie in gevaar brengen. Bovendien is het leveren van goedkope arbeidskrachten voor die landen een grote troef op de Europese markt, terwijl het voorstel van Thyssen de lonen van Oost-Europese werknemers juist zou verhogen.

Niet alleen de komst van Macron als nieuwe president, maar ook de tegenwerking van 11 Europese lidstaten hebben er zo toe geleid dat de aanpassing van de wet sinds maart vorig jaar steeds weer op de lange baan werd geschoven.

Wat verandert er nu?

De commissie van Werk en Sociale Zaken kwam vandaag in het Europees Parlement bijeen om te debatteren en te stemmen over de kwestie. Deze ging akkoord met de voorgestelde aanpassing. Volgende week maandag is het de beurt aan de Europese ministers van Werk en Sociale Zaken. Beide zijn belangrijk omdat hierna zowel het Parlement als de Raad van de Europese Unie (die de ministers van alle lidstaten per beleidsthema groepeert) een officieel standpunt tegenover de kwestie zullen innemen. Op die manier kunnen de gesprekken tussen de Commissie, het Parlement en de Raad van de EU beginnen. Na een akkoord krijgen we dan de uiteindelijke wet over detachering.

Meest gelezen